Scroll Top
laptop-gbda943a14_1920

Aplikacja INTER-NAW pozwala wyliczyć optymalne ilości nawozów, jakie należy zastosować
Fot. Lukas Bieri z Pixabay

Aplikacja INTER-NAW pozwala wyliczyć optymalne ilości nawozów, jakie należy zastosować
Fot. Lukas Bieri z Pixabay

Jak nawozić, to tylko z INTER-NAW?

Jednym z ramowych działań stacji chemiczno-rolniczych jest  wdrożenie do praktyki aplikacji INTER-NAW.

Jak mówił w senackiej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski, została oddana do użytku aplikacja INTER-NAW, dostępna na stronie internetowej.

– Opracowana w ramach projektu aplikacja pozwala na sporządzenie planu nawożenia i uwzględnia wymogi wynikające z programu azotanowego, ponadto uwzględnia najnowsze zalecenia w zakresie nawożenia mikroelementami. Twórcy tych zaleceń zostali nagrodzeni przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi za wdrażanie postępu w rolnictwie w roku 2021. Aplikacja INTER-NAW pozwala na gromadzenie danych, zapisywanie oraz drukowanie. Każdy rolnik może z niej korzystać nieodpłatnie.

Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie Wojciech Lipiński podkreślił, że opracowanie aplikacji to inicjatywa stacji chemiczno-rolniczych,  zrealizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– I dzisiaj wszyscy rolnicy w Polsce mają bezpłatną aplikację, z której mogą korzystać, w ramach której mogą wykonywać plany nawożenia azotem, tak im niezbędne w ramach działań związanych z obowiązującą dyrektywą azotanową, z przepisami zawartymi w ustawie – Prawo wodne. Ten projekt został stworzony z udziałem najlepszych instytutów resortowych, które dały wkład merytoryczny. To jest połączenie praktyki i nauki, a efektem tego jest konkretne rozwiązanie służące rolnikom. Oczywiście nie tylko rolnikom, także doradcom, bo to narzędzie także ułatwia pracę doradcom. Z jednej strony zawiera ono w sobie te niezbędne z formalnego punktu widzenia rozwiązania, ale z drugiej strony wprowadza także cały szereg nowoczesnych, nowych, doskonałych rozwiązań optymalizujących gospodarkę nawozową. Nie skupiamy się tylko na samym zbadaniu gleby i zaleceniu, ale mamy możliwość opracowania bilansu składników mineralnych. To narzędzie optymalizujące zużycie nawozów, pokazujące również, jak lepiej gospodarować tym, co jest obecnie coraz droższe.

Aplikacja pozwala też na nawiązanie kontaktu z doradcą. Opracowano w ciągu 3 lat narzędzie, pozwalające przestrzegać rolników przed nadmiernym, nieracjonalnym podejściem do stosowania nawozów.

– I stąd chcemy, żeby każdy mógł, wykorzystując program INTER-NAW, z takich możliwości korzystać i zweryfikować to samemu, żeby to nie była jakaś indoktrynacja. Firmy nawozowe, wiadomo, zawsze stoją na stanowisku, żeby jak najwięcej sprzedać, my zaś stoimy po stronie rolnika i raczej zależy nam na tym, aby wskazywać rolnikowi optymalne ilości nawozów, jakie należy zastosować – czy to nawozów naturalnych, czy nawozów mineralnych w ostatecznym rozrachunku – powiedział dyrektor.

Czytaj też:

Gleba to podstawa

Posty powiązane

error: Content is protected !!