Scroll Top
gnój Obraz Manfred Antranias Zimmer z Pixabay

MRiRW uaktualnia „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Fot. Manfred Antranias Zimmer z Pixabay

MRiRW uaktualnia „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Fot. Manfred Antranias Zimmer z Pixabay

Jak nie zanieczyszczać azotanami?

MRiRW przedstawiło „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

„Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz uwzględnia obecne rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarstwem. W zaktualizowanym opracowaniu dodano m.in. informacje o nowym typie nawozów RENURE, rolnictwie precyzyjnym czy stosowaniu bionawozów” – podano.

ZZDPR z 2019 roku wymagał uaktualnienia.

Minister rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029), opracowuje zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej, mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych do dobrowolnego stosowania.

Jak podano, zbiór zalecań uzyskał pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

ZZDPR jest dostępny na stronie internetowej MRiRW.

Posty powiązane

error: Content is protected !!