Scroll Top
ręce pożyczka banknot

Rolnicy wciąż mają zdolność kredytową?
Fot. Alexander Lesnitsky z Pixabay

Rolnicy wciąż mają zdolność kredytową?
Fot. Alexander Lesnitsky z Pixabay

Jak wygląda zadłużenie rolników?

Rolnik to dobry klient bankowy – ma czym zagwarantować, że spłaci zadłużenie.

Abstrahując od tego, czy ochrona rolnika przed zaciąganiem nadmiernego zadłużenia jest wystarczająca – o czym więcej w tekście Osłony i zasłony, uzgodnienia i nieporozumienia… – trzeba poznać aktualny stan zadłużenia rolników.

Dane tego dotyczące przedstawił wczoraj w Sejmie  podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jurand Drop.

– Jeśli chodzi o zadłużenie na 31 stycznia 2024 r., czyli sprzed 1,5 miesiąca, to w przypadku rolników indywidualnych zadłużenie bankowe to jest 21 mld, zadłużenie pozabankowe to jest 1600 mln – to jest firmowe, dla rolników indywidualnych. Natomiast dla mikrofirm to jest zadłużenie 9,6 mld zł, w tym 8,3 mld to jest bankowe, a 1,3 mld to jest pozabankowe. To była część zadłużenia firmowego. Natomiast zadłużenie prywatne rolników jako osób prywatnych to jest 9,1 mld zł. W większości to jest zadłużenie bankowe 9 mld. To też pokazuje rolę banków w finansowaniu spraw prywatnych rolników. Struktura portfela kredytów rolniczych, stan na październik 2022 r., takie mamy dane: kredyty inwestycyjne – 65%, kredyty obrotowe – 18%, na rachunku, który powoduje elastyczność kredytu – 12%, pozostałe – 5%. I teraz to, co jest najważniejsze w danych, to fakt, że od 4 lat obserwowany jest sukcesywny spadek dostępu rolników do kredytu, i to w kategoriach wartościowych, nie tylko związanych z inflacją, bo oczywiście inflacja powinna w naturalny sposób powodować wzrost, a tutaj mimo że była wysoka inflacja, obserwujemy istotny spadek. W styczniu 2021 r. akcja kredytowa dla rolników to było 371 mln zł, w 2022 r. – 393 mln zł, w 2023 r. –286 mln zł, niewielki spadek, i w styczniu 2024 r. – 206 mln zł. To jest akcja kredytowa dla rolników, dane z BIK-u.

Nikt nie przedstawił danych dotyczących trudności ze spłatą zadłużenia i tego, czy rolnicy wciąż mają zdolność kredytową.

W uzasadnieniu projektu łagodzącego zasady udzielania kredytów rolnikom poseł Marek Sawicki podał, że „tylko mniej niż 400 gospodarstw rolnych rocznie (0,1 proc.) ma kłopot z nadmiernym zadłużeniem i niewypłacalnością.”

Więcej:

Umożliwić udzielanie pożyczek rolnikom

Umożliwić udzielanie pożyczek rolnikom

Posty powiązane

error: Content is protected !!