Scroll Top
umowa deal-g9dac8a9b6_1920

W KOWR powstaje – całkiem – nowa spółka
Fot. Tumisu z Pixabay

W KOWR powstaje – całkiem – nowa spółka
Fot. Tumisu z Pixabay

Jaką nową spółkę rolniczą szykuje MRiRW?

Niestety nic konkretnego nie wiadomo – poza tym, że nowa spółka KOWR otrzymała 200 mln zł na start.

13 października sejmowa komisja finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek resortu rolnictwa ws. zmiany planu finansowego zasobu własności rolnej Skarbu Państwa dot. przekazania środków do KOWR na powołanie nowej spółki, która miałaby działać na rynku rolno-spożywczym.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapowiedział, że spółka ta zostanie utworzona „do wykonywania zadań w zakresie wspierania i rozwoju sektora rolno-spożywczego” i „będzie miała możliwości inwestowania poprzez przejmowanie upadających na rynku rolno-spożywczym zakładów np. przetwórczych, magazynów, chłodni”.

Nasuwają się w związku z tym pytania: czy oznacza to powrót do KOWR i MRiRW spółek oddanych do holdingu spożywczego, podległego teraz MAP? Które spółki i zakłady obecnie przejmie spółka? Czy może to być Bielmlek czy Eskimos? Ile państwo dopłaciło do tych dwóch spółek? Ile pieniędzy będzie na tę nową spółkę tworzoną teraz przez MRiRW? Czy zapowiadana spółka zajmie się handlem (wykupienie Żabki)? Na czym zarobi ta spółka inwestująca w upadające zakłady?

Wszystkie je zadałam w MRiRW.

Niestety z odpowiedzi nie wynika, aby ten nowy zapowiadany holding spożywczy miał określone ramy. Ministerstwo podaje – mocno dystansując się wobec podległego mu KOWR:

„Należy przede wszystkim podkreślić, że prace nad utworzeniem spółki prowadzone są przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a nie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak wskazał KOWR, kapitał zakładowy spółki będzie wynosił 200 000 000 zł.

Utworzenie spółki, o której mowa w cytowanej wypowiedzi Pana Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie oznacza przekazania Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez Ministra Aktywów Państwowych, praw do wykonywania udziałów w spółkach tworzących Krajową Grupę Spożywczą.

Spółka w chwili obecnej jest na etapie organizacji i na dzień udzielenia odpowiedzi nie jest możliwe wskazanie konkretnych podmiotów, które mogłyby znaleźć się w sferze zainteresowań powstającego podmiotu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie pełnią w odniesieniu do wskazanych podmiotów jakichkolwiek uprawnień właścicielskich, a zatem nie „dopłacały” w żaden sposób do ich działalności.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił natomiast wskazanym podmiotom gwarancji spłaty kredytu.

Spółka będzie miała możliwości inwestowania poprzez przejmowanie i restrukturyzowanie upadających na rynku rolno-spożywczym zakładów. W założeniu ma być to aktywny podmiot, który będzie stabilizował rynki rolne swoją działalnością. Jak każda spółka prawa handlowego także i ta spółka powołana jest w celu realizowania przyjętej przez założycieli strategii oraz generowania zysku.”

Zatem znów trzeba czekać na konkrety. Oby nie tak długo, jak podczas tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. 200 mln zł przekazane na start już to przedsięwzięcie kosztuje. Oby nie zgubił się ich właściciel…

Posty powiązane

error: Content is protected !!