Scroll Top
wapno

Można ubiegać się o dopłaty do nawozów i wapna
Fot. Slymart35 z Pixabay

Można ubiegać się o dopłaty do nawozów i wapna
Fot. Slymart35 z Pixabay

Jaka pomoc do zakupionych nawozów?

W ARiMR ruszył nabór wniosków o dopłaty do nawozów, a w NFOŚiGW kończy się dofinansowywanie wapnowania.

I chociaż przyczyny wsparcia są różne, to cel jeden: poprawa sytuacji rolników oraz jakości gleby i zbiorów.

Dopłaty do nawozów

Pomoc wymusiły wzrosty cen nawozów, obserwowane od wybuchu wojny na Ukrainie. Gwałtowny wzrost cen gazu skutkował wzrostem cen nawozów, co doprowadziło do wprowadzenia rok temu dodatku nawozowego.

Więcej:

Nie 4 mld zł, a niespełna 2,5 mld zł dopłat do nawozów wypłacono

Pomoc polega na dofinansowaniu zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, dokonanych od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r.  od podmiotu zajmującego się obrotem lub sprzedażą nawozów.

Stawka pomocy to 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) oraz 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (bez powierzchni wyłączonych z nawożenia z powodu włączenia ich w zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW). Powierzchnia upraw rolnych nie może być większa niż 300 ha.

Deklarowana powierzchnia zostanie pomnożona przez liczbę ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty przyjmowane będą do 14 lipca 2023 r.

Dopłaty do wapna

W tym roku kończy się wprowadzony w 2019 roku „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

W jego ramach dofinansowaniem objęte są koszty zakupu wapna nawozowego, z wyłączeniem kosztów transportu i wysiewu, poniesione przez producentów rolnych do 31 października 2023 r. (data na fakturze dokumentującej zakup wapna nawozowego nie może być późniejsza niż 31.10.2023 r.).

Poprawa jakości środowiska ma być potwierdzona pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dofinansowanie dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata (liczone od daty zawarcia umowy).

Posty powiązane

error: Content is protected !!