Scroll Top
kalarepka

Projektowany przepis nie wyklucza dobrowolnego objęcia dostawami w roku szkolnym 2024/2025 produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych – wskazuje MRiRW.
Fot. Urszula z Pixabay

Projektowany przepis nie wyklucza dobrowolnego objęcia dostawami w roku szkolnym 2024/2025 produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych – wskazuje MRiRW.
Fot. Urszula z Pixabay

Jaka pomoc na mleko i warzywa w szkołach?

Propozycje budżetu programu dla szkół na rok szkolny 2024/2025 pozwolą na udostępnienie każdemu dziecku z grupy docelowej 48 porcji owoców i warzyw oraz 40 porcji mleka i przetworów mlecznych w skali roku szkolnego.

Mechanizm WPR polegający na pomocy dla szkół na opłacanie mleka  czy owoców i warzyw dla uczniów od roku szkolnego 2017/2018 połączono w jeden mechanizm pod nazwą „Program dla szkół”.

Po analizie zapotrzebowania zgłoszonego do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie na rok szkolny 2024/2025 wydana została decyzja wykonawcza Komisji (UE), ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 lipca 2025 r.

Polsce na realizację programu dla szkół w roku szkolnym 2024/2025 przydzielono łącznie kwotę 25 350 937 euro, tj. 110 010 391,11 zł, licząc zgodnie z kursem wymiany ustalonym przez Europejski Bank Centralny, obowiązującym w dniu 29 grudnia 2023 r. (4,3395 zł/euro), w tym na komponent owocowo-warzywny 12 559 346 euro, a na komponent mleczny 12 791 591 euro. W porównaniu do wysokości środków przeznaczonych dla Polski w ramach budżetu UE na lata 2017/2018–2022/2023, alokacja unijna na przyszły rok szkolny wzrosła o 3 506 445 euro, tj. o 16,1%. Jednocześnie jest to kwota porównywalna z alokacją przyznaną Polsce z budżetu UE na rok szkolny 2023/2024, która wyniosła 25 357 079 euro – podaje Ministerstwo Rolnictwa.

Do tego dodano też kwotę z budżetu państwa, proponując utrzymanie w przyszłym roku szkolnym poziomu dofinansowania krajowego przez Polskę z roku szkolnego 2023/2024, tj. na poziomie 138,1 mln zł. „W przypadku Polski dopłata krajowa jest w całości przeznaczana na dystrybucję produktów do uczniów z grupy docelowej, co w pewien sposób rekompensuje tę część unijnego budżetu, która zgodnie z przepisami UE musi zostać przeznaczona przez państwo członkowskie na inne działania w ramach programu dla szkół, takie jak edukacja, promocja, monitorowanie i ocena” – zaznacza ministerstwo.

Dystrybucja produktów w placówkach oświatowych odbywa się bezpłatnie.

W nadchodzącym roku wkład z budżetu:

–             Unii Europejskiej stanowi 98 010 391,11 zł, w tym:

– –          48 501 281,97 zł – na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej „ustawą”,

– –          49 509 109,14 zł – na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,

–             państwa stanowi 138 100 000 zł, w tym:

– –          74 050 000,00 zł – na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,

– –          64 050 000,00 zł – na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy.

Propozycje budżetu programu dla szkół na rok szkolny 2024/2025 pozwolą na udostępnienie każdemu dziecku z grupy docelowej 48 porcji owoców i warzyw oraz 40 porcji mleka i przetworów mlecznych w skali roku szkolnego.

Skład koszyka w komponencie mlecznym (produkt i liczba porcji w roku szkolnym 2024/2025):

mleko białe        22

jogurt naturalny               6

kefir naturalny     6

maślanka naturalna        4

serek twarogowy             2.

Trzeba zauważyć dodanie do koszyka maślanki.

Skład koszyka w komponencie owocowo-warzywnym:

jabłka   18

gruszki  2

śliwki     1

truskawki            1

marchew             16

rzodkiewka        1

papryka słodka 1

pomidory            2

kalarepa              2

sok         4.

„Projektowany przepis nie wyklucza dobrowolnego objęcia dostawami w roku szkolnym 2024/2025 produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych. Należy zauważyć, że produkty ekologiczne są włączone do programu dla szkół w ramach działań edukacyjnych. Od roku szkolnego 2022/2023 wprowadzona została konsumpcja produktów ekologicznych przez uczniów podczas wycieczek, a od roku szkolnego 2023/2024 także podczas warsztatów” – zaznaczono.

Posty powiązane

error: Content is protected !!