Scroll Top
zboże

Oczekuje się, że produkcja zbóż w UE wzrośnie.
Fot. Artur Kuczyński z Pixabay

Oczekuje się, że produkcja zbóż w UE wzrośnie.
Fot. Artur Kuczyński z Pixabay

Jaką sytuację na rynkach rolnych przewiduje UE w 2024 r.?

„Perspektywy krótkoterminowe dla rynków rolnych UE w 2024 r.” akcentują niepewność.

Jak podkreślono w opublikowanym przez UE dokumencie, „Perspektywy gospodarcze są nadal niepewne, w szczególności ze względu na napięcia geopolityczne wynikające z trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę i rosnących napięć na Bliskim Wschodzie, które mogą mieć wpływ na rozwój handlu i wywierać presję na ceny.

Odnotowano też zmiany w kosztach nakładów, „przy czym ceny energii, nawozów i pasz spadały, choć utrzymywały się znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii COVID19” – podano.

Jakie są najważniejsze spostrzeżenia?

– Oczekuje się, że produkcja zbóż w UE wzrośnie w latach 2024–2025, a dalsze oczekiwania dotyczące bilansu handlowego zbóż w UE powrócą do średniej z pięciu lat.

– Produkcja cukru w UE w latach 2023/24 wzrośnie do średniej z pięciu lat, co doprowadzi do gwałtownego zmniejszenia przywozu netto cukru.

– Unijna produkcja jabłek w latach 2023–2024 jest na najniższym poziomie od trzech lat ze względu na zmniejszenie powierzchni i niekorzystne warunki pogodowe.

– Podaż mleka w UE nieznaczni wzrośnie w 2024 r., podczas gdy połączenie stabilizacji cen mleka surowego w UE powyżej historycznych poziomów cen i złagodzenia inflacji może poprawić marże dla producentów mleka.

– Wzrost produkcji drobiu w UE pokrywa prawie całkowicie spadek w innych sektorach mięsnych, podczas gdy ogólny bilans handlowy nadal się pogarsza.

– Ścisły związek między popytem na mięso a jego podażą sprzyja stosunkowo wysokim cenom rynkowym, podczas gdy przywóz do UE może nadal rosnąć.

 

Cały dokument, który przygotowuje Komisja Europejska, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Posty powiązane

error: Content is protected !!