Scroll Top
starzy ludzie wózek para wiosna

KRUS wysyła dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów
Fot. karmamarketing z Pixabay

KRUS wysyła dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów
Fot. karmamarketing z Pixabay

Jaka „trzynasta emerytura” z KRUS?

Świadczenie przysługuje osobom, które 31 marca 2023 r. mają prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Dodatkowe świadczenie KRUS wypłaci w kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych.

Tym emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności występowania z wnioskiem.

Jak informuje KRUS, do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, a razem z nią zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2023 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

„Trzynasta emerytura” przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), tj. w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2023 r. wynosi 1.588,44 zł brutto. Świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jest od niego odprowadzana składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że emeryci ze świadczeniem minimalnym (bez opłacania podatku dochodowego) otrzymają na rękę około 1330 zł netto.

Poza zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie są dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

W lutym 2023 roku było 979 571 emerytów i rencistów KRUS – 2,55% mniej niż rok temu.

Przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe brutto wynosiło w lutym tego roku 1 407,05 zł – czyli 7,15% więcej niż rok temu. Kwota świadczeń emerytalno-rentowych r/r wzrosła jednak tylko 4,41% – z powodu spadku liczby świadczeniobiorców.

Posty powiązane

error: Content is protected !!