Scroll Top
ziemia cena money-gd6c811985_1920

Prawie 60 tys. zł to średnia cena użytków rolnych
fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Prawie 60 tys. zł to średnia cena użytków rolnych
fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Jakie ceny gruntów?

Ponad 59 tys. zł za hektar użytków rolnych – to średnia cena dla całego kraju, przyjmowana od 10 października przez banki w procesie udzielania kredytów.

Tych kredytów nie jest obecnie dużo, jak podaje ARiMR, informacje o średnich cenach gruntów ornych ustalane przez GUS wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

– Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).

– Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).

– Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

grunty dobre – grunty klas I, II, III a

grunty średnie – grunty klas III b, IV

grunty słabe – grunty klas V, VI

Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.

Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.

Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Aktualna tabela cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r. wg województw, obowiązujących od dnia 10 października 2022 r., podaje, że grunt orny średnio w Polsce kosztuje 59 358 zł za ha, przy czym za dobry trzeba średnio zapłacić 71 931 zł, średni jest po 60 831 zł, a słaby po 44 305 zł.

Najdrożej jest w Wielkopolsce – tu cena ogółem to 77 384 zł, ale za dobry wyliczono – bagatelka – 98 062 zł, średni to wydatek 80 849 zł, słaby – 56 390 zł.

Średnio ponad 60 tys. zł za ha trzeba zapłacić w województwach:

kujawsko-pomorskim – 64 810 zł;

podlaskim – 64 533 zł;

opolskim –  60 562 zł.

Najtaniej jest w:

lubuskim – 36 111 zł;

podkarpackim – 36 196 zł;

świętokrzyskim – 39 800 zł(tu figuruje najniższa kwota w całej tabeli: 25 114 zł za grunty słabe).

Posty powiązane

error: Content is protected !!