Scroll Top
monety rośliny rosną na nich


Ile zarabiają i wydają rolnicy?
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay


Ile zarabiają i wydają rolnicy?
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Jakie dochody i wydatki mają rolnicy?

GUS podsumował rok w rolnictwie. Zebrano dane dotyczące produkcji, ale również warunków i środków produkcji, obrotu produktami rolnymi wraz z informacjami o cenach produktów i sytuacji finansowej producentów, a także charakterystyki społeczno-demograficznej ludności wiejskiej.

Publikacja „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022”, opracowana w Departamencie Rolnictwa przy współpracy z innymi departamentami GUS, została podzielona na trzy działy. W dwóch pierwszych przedstawiono kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych produktów rolnych (uwzględniającym przemysł spożywczy i powiązania importowo-eksportowe), zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz dane pokazujące sytuację dochodową w rolnictwie. W „Przeglądzie międzynarodowym” zaprezentowano informacje o rolnictwie w Polsce na tle świata oraz w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej. Dane zbiorcze charakteryzujące rolnictwo w Unii Europejskiej przedstawione zostały dla wszystkich państw członkowskich.

Jakie dochody?

To dane najistotniejsze dla wielu osób. Co można z nich wyczytać?

Otóż to, że w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych dochody rosną szybciej niż w innych  gospodarstwach domowych.

I tak:

– dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych ogółem w 2021 roku wynosiły 63,4 proc. więcej od tych z 2010 roku, a w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie osiągnęły 77,3 proc. wzrostu;

– dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych ogółem wzrosła o 31,8 proc, a w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie osiągnęła 44,5 proc.;

– przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych na 1 gospodarstwo domowe w kraju ogółem to  w 2021 roku 5769,37 zł (w 2010: 3372,1 zł), a w gospodarstwach rolników 8561,12  zł (w 2010: 4477,11 zł);

– dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym rolników z gospodarstwa indywidualnego w 2021 wynosił 1413,82 zł (w 2010 roku – 726,28 zł).

Jakie wydatki?

Wzrosły też wydatki:

– przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na 1 gospodarstwo w 2021 r. w kraju to 3682,47 zł, a w gospodarstwach rolników to 4017,58 z;

– przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym wyniosły 1316,09 zł, a w gospodarstwach domowych rolników – 942,38 zł;

– przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na 1 osobę z gospodarstwach domowych ogółem wyliczono w 2021 roku na 1268,76 zł, a w gospodarstwach domowych rolników na 922,84 zł.

Jeszcze trzeba odnotować przeciętne wydatki budżetu państwa na rolnictwo i łowiectwo – i fakt, że są niższe niż w 2010 roku: wtedy stanowiły 3,5 proc. budżetu, w 2015 – 3,4 proc., w 2019 – już tylko 2 proc., a potem niewiele więcej – w 2020 – 2,2 proc. i w 2021 – 2,1 proc. budżetu państwa.

Posty powiązane

error: Content is protected !!