Scroll Top
lama rejestr ARiMR

Rejestry zwierząt poprowadzi ARiMR
Fot. Ralph z Pixabay

Rejestry zwierząt poprowadzi ARiMR
Fot. Ralph z Pixabay

Jakie informacje o zwierzętach zbierze ARiMR?

Projekt rozporządzenia określa zakres informacji o zwierzętach i hodowlach oraz sposób ich przekazywania do ARiMR.

Nowa ustawa określi zasady prowadzenia rejestracji zwierząt w ARiMR.

Więcej o ustawie:

Wszystkie gatunki zwierząt będą podlegały rejestracji

Przygotowany na jej podstawie w MRiRW projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych za pomocą formularza określa zakres informacji, jakie są wprowadzane do komputerowej bazy danych oraz szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadza zasady nadawania uprawnień do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i określa sposób pozyskania kodów dostępu do tego systemu, a także określa format plików dla dokumentów dołączanych do zgłoszenia informacji.

W ocenie skutków regulacji zawarto interesujące informacje na temat zakresu prowadzonej w kraju hodowli.

Liczba siedzib stad posiadających (wg stanu na 31.03.2022):

– bydło: wynosi 308 536

– kozy: 9 669

– owce: 10 092

– świnie: 65 904.

Jeśli chodzi o konie, to liczba ich właścicieli wynosi 105 688, a liczba koni – 324 724.

Trudniej jest – jak na razie – doliczyć się alpak: Polski Związek Alpak (PZHA) podaje, że jest 206 właścicieli 1834 alpak, a Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam (SHAiL) doliczyło się 29 właścicieli „ok. 500” alpak  i jednego właściciela 4 lam.

O właścicielach jeleniowatych brak danych. Zakładów drobiu jest 5015.

Czy dane te zmienią się po przejęciu rejestrów przez ARiMR?

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak twierdzi ministerstwo w ocenie skutków, „nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych”, a „Niezbędne modyfikacje systemu informatycznego będą sfinansowane w ramach wydatków majątkowych przewidzianych w ustawie budżetowej” w części dotyczącej ARiMR.

Posty powiązane

error: Content is protected !!