Scroll Top
beekeeper-g00dee0e97_1920

PS dla WPR przewiduje wsparcie pszczelarzy
Fot. Michael Strobel z Pixabay

PS dla WPR przewiduje wsparcie pszczelarzy
Fot. Michael Strobel z Pixabay

Jakie wsparcie dla pszczelarzy w nowym PS dla WPR?

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 przewiduje możliwość dofinansowania pszczelarzy i ich związków.

Szkolenia dla pszczelarzy i osób planujących założenie  pasieki będą refundowane do 100% określonych kosztów netto (bez VAT).

Wsparcie będą mogły otrzymać organizacje pszczelarskie działające w formie:

– związków pszczelarskich,

– stowarzyszeń pszczelarzy,

– zrzeszeń pszczelarzy,

– spółdzielni pszczelarskich,

a także jednostki doradztwa rolniczego.

Przewidziano też wsparcie producentów produktów pszczelich nakierowane na modernizację gospodarstw pasiecznych dla zwiększenia ich konkurencyjności oraz opłacalności na rynku.

Takie wsparcie może otrzymać pszczelarz, producent produktów pszczelich; może się ubiegać  o pomoc również za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie: związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich, grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Refundacja obejmie do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.

Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji), do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza – przewiduje PS.

Na wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi zaplanowano  refundację leków warrozobójczych. Refundacji do 90% kosztów netto zakupu środków leczniczych warrozobójczych w ilości zgodnej z zaleceniem lekarza podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego. Pszczelarz, producent produktów pszczelich prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, może się ubiegać o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. W tym przypadku organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji), do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Pszczelarz, producent produktów pszczelich, może też otrzymać wsparcie na ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej, umożliwiającej przemieszczanie pni pszczelich na pożytki.

Refundacji do 60% kosztów netto zakupu podlegają koszty zakupu:

– przyczep (lawet),

– nowych maszyn i urządzeń służących do prowadzenia gospodarki wędrownej,

– urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

– wag pasiecznych,

– elektryzatorów (pastuchów elektrycznych),

– lokalizatorów GPS uli,

– mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – zmierzającą do poprawy wydajności i efektywności pasieki po zimowych osypach, pszczołami pochodzącymi z pasiek hodowlanych – może otrzymać wsparcie pszczelarz, producent produktów pszczelich prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół. Może się ubiegać o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. Refundacja obejmie do 70% kosztów netto zakupu pszczół.

I w tym przypadku organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu – do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Dla jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tematyką pszczelarską będzie refundacja do 100% kosztów, związanych z obsługą i realizacją projektu zajmującego się tematyką pszczelarską w zakresie tematycznych kierunków prac badawczych, pozytywnie przyczyniających się do rozwoju sektora pszczelarskiego, np. :

– wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu,

– koszty delegacji, diet,

– zakup odczynników i niezbędnego sprzętu laboratoryjnego,

– zakup usług niezbędnych do zrealizowania projektu.

Przewidziano też wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacji miodów odmianowych. Pszczelarz, producent produktów pszczelich może otrzymać refundację do 90% kosztów netto. Refundacji podlegają koszty:

– zakupu analiz fizyko-chemicznych,

– analizy pyłkowej miodu.

Niedawno w senackiej Komisji Rolnictwa wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Zbigniew Kołtowski okazał rozczarowanie, że wsparcie dla organizacji to 4, a nie 7 proc. kwoty przekazanej pszczelarzom:

– Niemniej zaniepokoiło nas w  tym już zatwierdzonym planie strategicznym, że pewne ustalenia, które poczyniliśmy wcześniej zarówno z panem ministrem, jak i z panem ministrem Bartosikiem, okazały się nieaktualne, pomiędzy czwartą wersją a wersją zaakceptowaną coś się tu zmieniło. Chcielibyśmy po prostu – nie wiem, jak to powiedzieć – prosić o  konsultowanie takich spraw, ponieważ tu chodzi o  organizacje pszczelarskie, które realizują program wsparcia pszczelarstwa. Do tej pory mieliśmy zagwarantowane w rozmowach 7% na koszty operacyjne, a niestety zatwierdzono 4%, bez poinformowania nas. Czwarta wersja planu strategicznego zakładała 7%, a  w  podpisanej wersji mamy już 4%.

Jak wyjaśnił minister Henryk Kowalczyk, stało się to za sprawą UE:

– Jeśli chodzi o  pszczelarstwo, to przykro mi, ale Komisja nam nie pozwoliła na 7%, tylko na 4%. Nie był to nasz pomysł, był to warunek Komisji Europejskiej.

Minister wyraził też nadzieję, że organizacje pomogą pszczelarzom w wypełnianiu wniosków elektronicznych. Zapowiedział podwojenie pomocy krajowej:

– W  tym roku było 20 zł do rodziny, ale chcemy to powiększyć. Ja przygotowuję środki finansowe na ponaddwukrotnie większe dopłaty, tak żeby wesprzeć z budżetu krajowego również pszczelarstwo, tę bardzo ważną dziedzinę.

Posty powiązane

error: Content is protected !!