Scroll Top
pszenica cereal-g400ff6169_1920

Zbiory w bieżącym roku są wyższe od ubiegłorocznych
Fot. Kasia z Pixabay

Zbiory w bieżącym roku są wyższe od ubiegłorocznych
Fot. Kasia z Pixabay

Jakie zbiory zbóż i rzepaku?

Zbiory zbóż i rzepaku w 2022 roku wzrosły, rosną też ich ceny.

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację na temat sytuacji na rynku zbóż i rzepaku, którą przedstawił wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Henryk Kowalczyk.

Polska jest trzecim, po Francji i Niemczech, producentem zbóż w Unii Europejskiej. Według GUS zbiory zbóż w 2022 r. osiągnęły rekordowy poziom 36 mln ton, w tym: 13,5 mln ton pszenicy, 8,6 mln ton kukurydzy 2,8 mln ton jęczmienia i 2,4 mln ton żyta.

Zbiory w bieżącym roku są odpowiednio wyższe od zbiorów z 2021 r. o 4% i o 1,4% od bardzo urodzajnego 2020 roku.

Stan pandemii a następnie wojny na Ukrainie spowodował dynamiczny wzrost światowych cen i dostosowanie się cen na rodzimym rynku do tej tendencji. Najwyższe ceny pszenicy i kukurydzy odnotowano w Polsce w okresie od maja do czerwca br. W maju pszenica kosztowała średnio 1717 zł/t i była o 77% droższa od pszenicy z 2021 r. i o 106 % droższa od pszenicy z 2020 r. Kukurydza kosztowała średnio 1472 zł/t i była o 46% droższa od kukurydzy z 2021 r. i 96% droższa od ceny kukurydzy z 2020 r.

W następnych miesiącach odnotowano spadek cen zbóż na świecie, co przełożyło się na spadek krajowych cen zbóż. Wpływ na obniżenie cen miało częściowe odblokowanie ukraińskich portów nad Morzem Czarnym w połączeniu z optymistycznymi prognozami zbiorów w roku bieżącym. Aktualnie w połowie października pszenica konsumpcyjna kosztowała 1592 zł/t, tj. więcej o 5,6% w stosunku do ceny sprzed miesiąca, o 26,4% więcej niż cena sprzed wybuchu wojny oraz 100,8% więcej niż 2 lata temu. Cena kukurydzy wyniosła 1429 zł/t, tj. 0,9% więcej niż tydzień temu, 30% więcej niż przed wybuchem wojny i 102% więcej w porównaniu z ceną 2 lata temu.

Polska jest nie tylko krajem samowystarczalnym w produkcji zbóż, ale od przełomu lat 2012/2013 generowane są znaczne nadwyżki ziarna, co skutkuje m.in. zwiększeniem krajowego eksportu. W ostatnich latach z Polski wywożono średnio 23-26% wolumenu krajowych zbiorów zbóż. Zapasy zbóż na koniec sezonu 2021/2022 (tj. na 30 czerwca 2022 r.) zostały odbudowane po znacznym ich spadku w poprzednich dwóch sezonach, kiedy to odnotowywano historycznie wysoki wywóz zbóż z Polski (w przypadku pszenicy stanowiły ok. 20% krajowego rocznego zużycia). Polska jest eksporterem netto zbóż. W 2020 r. wyeksportowała 9,1 mln ton zbóż, a w 2021 roku – 8,5 mln ton zbóż. W okresie styczeń-sierpień 2022 r. eksport ziarna zbóż z Polski wyniósł blisko 5,8 mln ton i był o 6,5% większy niż w porównywalnym okresie 2021 r. W strukturze wywozu kukurydza stanowiła 45%, pszenica – 39%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (70% wywiezionego ziarna), w tym przede wszystkim w Niemczech (2,6 mln ton – 45% eksportu ziarna).

Odnośnie do rzepaku Polska oraz Niemcy i Francja zaliczane są do grona jego największych producentów w UE. Od 2007 r. krajowe zbiory rzepaku przekraczają pułap 2 mln ton, z wyjątkiem przełomu lat 2011-2012, kiedy obniżyły się do 1,9 mln ton. Różnice w wielkości zbiorów rzepaku wynikają z dużej wrażliwości upraw na warunki atmosferyczne. Zbiory rzepaku i rzepiku w 2022 r. osiągnęły pułap 3,6 mln t, tj. przekroczyły ubiegłoroczne zbiory o 12%. Polska nie jest w pełni samowystarczalna, co skutkuje większymi potrzebami rynku wewnętrznego, aniżeli wynosi produkcja rzepaku. W drugim tygodniu października br. średnia cena nasion rzepaku zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wyniosła 3245 zł/t, tj. o 9,6% więcej niż w tygodniu ubiegłym oraz 30% więcej niż rok temu.

Czytaj też:

Jaki eksport pszenicy?

Posty powiązane

error: Content is protected !!