Scroll Top
multiply-gdeee0428d_1920

Pomoc krajowa w 2022 r. to 4 mld 112 mln zł
fot. RoboAdvisor z Pixabay
This is heading

Pomoc krajowa w 2022 r. to 4 mld 112 mln zł
fot. RoboAdvisor z Pixabay

Jakiej pomocy krajowej udzielono rolnikom w 2022 roku?

Jak podaje ARiMR, do końca października (to ostatnie dane) wypłaciła rolnikom w ramach wsparcia krajowego trochę ponad 4 mld 112 mln zł.

Najwięcej wydano na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych – 2 617 010 35 tys. zł.

Trzeba podkreślić, że „trzymano” na ten cel kwotę 4 mld zł – a więc tyle, ile ostatecznie wydano na wszystkie formy pomocy udzielanej w ramach pomocy krajowej w kończącym się roku.

Więcej:

Nie 4 mld zł, a niespełna 2,5 mld zł dopłat do nawozów wypłacono

Niestety od 10 listopada MRiRW nie odpowiedziało mi na pytania dotyczące pomocy nawozowej możliwej do udzielenia po komunikacie KE z 9 listopada oraz tego, jak wykorzystane będą 4 mld zł już przeznaczone w Polsce na tę pomoc.

Pozostała pomoc krajowa udzielana w innych formach nie jest już znaczna. Wyniosła (w tys. zł):

Pomoc dla producentów hodujących lochy – 442 992,00

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy – 322 349,18

Pomoc dla producentów świń na wyrównanie kwoty dochodu w związku ze zwalczaniem ASF – 244 758,86

Pomoc w formie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF – 153 512,49

Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie – 113 412,29

Zobowiązania 2021 r. płatne w 2022 r. – realizacja umów zawartych na 2021 r. w ramach planu 2021

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich – 62 449,00

Dopłaty krajowe do materiału siewnego – 43 113,03

Wypłaty ekwiwalentów dla właść. gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne – 38 081,75

Pomoc de minimis dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół – 23 363,08

Pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r. – 10 602,40

Refundacja na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja – 8 985,00

Pomoc dla producentów mleka, którzy w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko – 4 084,96

Pomoc dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń – 3 850,77

Pomoc jednorazowa, szkody w wyniku: suszy, huraganu, gradu, covid… w 2019 r.; ryby- susza lub powódź w 2019 r.; 670,35

Razem 4 112 746,43

Trzeba podkreślić, że aż 882 963,35 tys. zł z tej kwoty wypłacono w październiku, a tylko na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych przypadło 567 012,15 tys. zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!