Scroll Top
mikroskop

Jedna inspekcja zbada więcej niż cztery?...
Fot. Chokniti Khongchum z Pixabay

Jedna inspekcja zbada więcej niż cztery?...
Fot. Chokniti Khongchum z Pixabay

Jednak potrzebna jedna inspekcja żywnościowa?

Pomysł prawie zrealizowany niegdyś przez Krzysztofa Jurgiela podejmuje teraz KRIR.

 

W 2017 roku był już projekt powołania jednej inspekcji, działającej w rolnictwie i wokół niego.

Niestety prac zaniechano.

Więcej:

Żywność bezpieczna i bez pełnomocnika rządu oraz inspekcji?

Żywność bezpieczna i bez pełnomocnika rządu oraz inspekcji?

Teraz do tej koncepcji wraca KRIR – a robi to w kontekście otrzymanych wyjaśnień w sprawie uszczelnienia granic, rzekomo szczelnych, acz strzeżonych przez cztery inspekcje:

  • Granicznego Lekarza Weterynarii w przypadku kontroli pasz (graniczna kontrola weterynaryjna) ,
  • Granicznego Inspektora Sanitarnego (weryfikacja wymogów sanitarnych odnośnie żywności),
  • Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w przypadku kontroli jakości handlowej towarów),
  • Oddziały Graniczne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (w przypadku kontroli fitosanitarnej przesyłek roślin i materiałów roślinnych).

Więcej o tym wystąpieniu izb:

Przeładunek na granicy czy import do Polski zbóż z Ukrainy?

Przeładunek na granicy czy import do Polski zbóż z Ukrainy?

KRIR wyciągnęła z tego następujący wniosek: „Konieczność współpracy tak wielu instytucji może powodować opóźnienia i zwiększa biurokrację a także może powodować nieszczelność systemu kontroli żywności napływającej do kraju.

Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest pilne działanie w celu uszczelnienia granic i zatrzymania niekontrolowanego napływu artykułów żywnościowych a połączenie ww. inspekcji i stworzenie jednolitej sprawnie działającej inspekcji kontroli żywności i pasz, podlegającej ministrowi ds. rolnictwa będzie skutecznym rozwiązaniem trwającego problemu.”

Trzeba zwrócić uwagę na rozstrzygnięcie przez KRIR nierozstrzygniętego dotąd dylematu kierownictwa:  otóż nowa inspekcja miałyby podlegać MRiRW. Tym razem się uda?…

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!