Scroll Top
banknoty


Będzie zapłata za upadłe firmy i dodatek dla sołtysa
Fot. 3centista z Pixabay


Będzie zapłata za upadłe firmy i dodatek dla sołtysa
Fot. 3centista z Pixabay

Jest Fundusz Ochrony Rolnictwa i dodatek dla sołtysów

Prezydent podpisał dwie ustawy – obie były długo obiecywane i bardzo oczekiwane przez polską wieś.

I obie będą obowiązywać już od 1 lipca.

Fundusz Ochrony Rolnictwa

FOR zapewni rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez rolników działalności w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Fundusz Ochrony Rolnictwa będzie stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym ma dysponować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dochodami Funduszu będą: wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu Ministra Finansów oraz środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Do wpłat na Fundusz będą obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty będą naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług.

Odpis na FOR jest więc niewiele większy lub nawet niższy niż odprowadzany na fundusze promocji (0,1 proc. na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb i 0,2 proc. na Fundusz Promocji Roślin Oleistych) – mimo to do ostatniej chwili powołanie funduszu było niepewne.

Więcej o FOR w informacji prasowej KP

Dodatek dla sołtysów

Świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 złotych miesięcznie i będzie co roku waloryzowane.

Otrzymają je osoby, które:

1)           pełniły funkcję sołtysa nie krócej niż 8 lat,

2)           uzyskały odpowiedni wiek: kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat,

3)           nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Więcej o zasadach tego świadczenia:

Od lipca świadczenie dla sołtysów

Posty powiązane

error: Content is protected !!