Scroll Top
euro

Równowartość 225 euro na ha mogą otrzymać rolnicy mający do 5 ha UR.
Fot. Alexa z Pixabay

Równowartość 225 euro na ha mogą otrzymać rolnicy mający do 5 ha UR.
Fot. Alexa z Pixabay

Już można składać wnioski o płatność ryczałtową dla małych gospodarstw

Przez cały sierpień rolnicy posiadający małe gospodarstwa mogą złożyć w ARiMR oświadczenie o przejściu w 2023 roku na system ryczałtowy.

Równowartość 225 euro na ha mogą otrzymać rolnicy mający do 5 ha UR. Ubiegający się o tę płatność nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją.

Nadal jednak będą uprawnieni do uzyskania Uzupełniającej Płatności Podstawowej i wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

Wprowadzono też zmiany w zakresie Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Pakietu 8. Trwałe użytki zielone z Rolnictwa ekologicznego. Płatność przysługiwała do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/ha, obecnie będzie to 0,3 DJP/ha. Rolnikom, którzy wnioskowali o te pakiety zostanie naliczona płatność na podstawie obniżonego poziomu 0,3 DJP. Natomiast rolnicy, którzy dotychczas nie ubiegali się o te pakiety, mogą o nie zawnioskować w terminie od 1 do 31 sierpnia br.

 

Czytaj też:

Do Sejmu trafił już poselski projekt zmian dotyczących płatności ryczałtowej i ekoschematów

Posty powiązane

error: Content is protected !!