Scroll Top
flagi UE ukraina

Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

KE chce podwyższenia ceł na import z Rosji i Białorusi

Komisja Europejska proponuje dziś podwyższenie ceł na import do UE zbóż, nasion oleistych i produktów pochodnych („produktów zbożowych”) z Rosji i Białorusi, w tym mączki pszennej, kukurydzianej i słonecznikowej.  

Cła te, choć wystarczająco wysokie, aby w praktyce ograniczyć taki przywóz do UE, nie wpłynęłyby na wywóz do krajów trzecich.

Działania mają na celu osiągnięcie kilku celów:

  • aby zapobiec destabilizacji rynku UE poprzez jakiekolwiek przyszłe znaczące przekierowanie rosyjskich produktów zbożowych na rynek UE. W szczególności społeczność rolnicza UE wyraziła obawy co do tego ryzyka – rola Rosji jako wiodącego światowego eksportera zbóż w połączeniu z jej gotowością do wykorzystania eksportu żywności jako narzędzia geopolitycznego pokazuje, że jest ono wysokie;
  • zajęcie się rosyjskim wywozem nielegalnie przywłaszczonego zboża wyprodukowanego na terytoriach Ukrainy, którego część została nielegalnie wywieziona na rynek UE, celowo błędnie oznaczona jako „rosyjska”. Zaproponowane dzisiaj cła sprawią, że ta nielegalna metoda eksportu przestanie być opłacalna;
  • uniemożliwienie Rosji wykorzystywania dochodów z eksportu do UE – zarówno rosyjskich, jak i nielegalnie przywłaszczonych ukraińskich produktów zbożowych – do finansowania swojej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie. Ponieważ w 2023 r. Rosja wyeksportowała do UE takie produkty o wartości około 1,3 miliarda euro, te unijne cła odetną kolejne ważne źródło zysków rosyjskiej gospodarki, a co za tym idzie, rosyjskiej machiny wojennej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała:

– Proponujemy nałożenie ceł na rosyjski import, aby złagodzić rosnące ryzyko dla naszych rynków i naszych rolników. Zmniejszą one zdolność Rosji do wykorzystywania UE na korzyść jej machiny wojennej. I podtrzymujemy nasze zaangażowanie w utrzymanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie dla krajów rozwijających się. Utrzymujemy właściwą równowagę pomiędzy wspieraniem naszej gospodarki i społeczności rolniczych. Jednocześnie utrzymujemy nasze niezachwiane wsparcie dla Ukrainy.

 

Podwyższone cła miałyby obowiązywać także Białoruś ze względu na bliskie powiązania polityczne i gospodarcze tego kraju z Rosją. Ponadto, włączając Białoruś do nowego środka, UE zapobiegnie wykorzystywaniu Białorusi przez Rosję do obchodzenia nowych ceł i kierowania swoich towarów na rynek UE.

Dzisiejszy wniosek nie ma wpływu na tranzyt zbóż, nasion oleistych i produktów pochodnych z Rosji i Białorusi do krajów trzecich. Pokazuje to, że Unia Europejska pozostaje w pełni zaangażowana w promowanie bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie, szczególnie jeśli chodzi o kraje rozwijające się.

Ponad dwa lata po rozpoczęciu rosyjskiej wojny agresywnej na Ukrainę na pełną skalę Europa jest zjednoczona i zdeterminowana, aby w dalszym ciągu bronić naszych wartości i podstawowych zasad. UE zdecydowanie opowiada się po stronie Ukrainy i jej narodu i będzie nadal zdecydowanie wspierać ukraińską gospodarkę, a także jej społeczeństwo, siły zbrojne i przyszłą odbudowę, tak długo, jak będzie to konieczne.

Propozycja zostanie teraz rozpatrzona przez Radę Unii Europejskiej. Po przyjęciu przez Radę taryfy zostaną natychmiast zastosowane.

Posty powiązane

error: Content is protected !!