Scroll Top
winnica Fot. Matthias z Pixabay

Grupa spotka się co najmniej trzy razy i oczekuje się, że przedstawi wnioski i zalecenia dotyczące przyszłych zmian polityki do początku 2025 r.
Fot. Matthias z Pixabay

Grupa spotka się co najmniej trzy razy i oczekuje się, że przedstawi wnioski i zalecenia dotyczące przyszłych zmian polityki do początku 2025 r.
Fot. Matthias z Pixabay

KE uruchamia grupę wysokiego szczebla ds. sektora wina w UE

Komisja Europejska 8 lipca zaprosiła przedstawicieli państw członkowskich UE do udziału w Grupie Wysokiego Szczebla ds. Polityki Winiarskiej, gdzie zostaną omówione wyzwania i szanse dla sektora.

Grupa odbędzie swoje pierwsze spotkanie 11 września 2024 r. Organizacje interesariuszy zostaną również zaproszone na pierwsze spotkanie, aby przedstawić swoją ocenę sytuacji i perspektyw dla sektora wina UE.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski ogłosił powołanie Grupy Wysokiego Szczebla na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 27 maja 2024 r. w odpowiedzi na prośby europejskiego sektora wina.

Przez ostatnie dwie dekady sektor winiarski UE był historią sukcesu. Ujęty w kompleksowym systemie regulacyjnym UE sektor jest liderem na świecie, a eksport potroił swoją wartość w tym okresie. Pomimo tego sukcesu i znacznego wkładu w PKB UE, sektor ten stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami z powodu długoterminowego spadku konsumpcji krajowej, zmiany preferencji konsumentów oraz niestabilnego i mniej zglobalizowanego kontekstu międzynarodowego, który wpływa na nasze kluczowe rynki eksportowe. Ponadto sektor ten zmaga się z coraz bardziej nieprzewidywalnymi warunkami produkcji i zbiorów z powodu zmiany klimatu.

Sektor winiarski UE musi dostosować się do nowych realiów, a ramy polityki powinny być przygotowane na wspieranie niezbędnej transformacji.

Grupa Wysokiego Szczebla ds. Polityki Wina będzie forum do zajmowania się tymi wyzwaniami i poszukiwania możliwych rozwiązań. Grupa spotka się co najmniej trzy razy i oczekuje się, że przedstawi wnioski i zalecenia dotyczące przyszłych zmian polityki do początku 2025 r.

 

Tło

Sektor winiarski UE jest filarem dziedzictwa kulturowego UE i wnosi istotny wkład w gospodarkę, społeczeństwo i obszary wiejskie UE. Łańcuch wartości wina zwiększa jakość, zrównoważony rozwój i konkurencyjność sektora rolnego UE. Tworzy szacunkowo 3 miliony bezpośrednich i pośrednich pełnoetatowych miejsc pracy, większość z nich na obszarach wiejskich, i przyczynia się do PKB UE o szacunkowo 130 miliardów euro, wliczając bezpośrednią i indukowaną wartość generowaną w całym łańcuchu dostaw. Na poziomie UE sektor winiarski jest chroniony przez kompleksowe ramy regulacyjne i wspierany przez programy wsparcia winiarstwa w krajach produkujących wino.

UE jest światowym liderem w produkcji wina (60%), spożyciu (48%) i wartości eksportu (60%). Jednocześnie zmiany społeczne i demograficzne wpływają na ilość, jakość i rodzaje spożywanego wina. Spożycie wina jest na najniższym poziomie od trzech dekad. Flagowe czerwone wina UE są zastępowane świeższymi i lżejszymi winami lub innymi napojami, które łatwiej dostosować do nowych smaków. Tradycyjne rynki eksportowe win z UE są dotknięte połączeniem czynników dekonsumpcji i geopolitycznych, co prowadzi do bardziej nieprzewidywalnych wzorców importu. Ponadto produkcja staje się nieprzewidywalna, biorąc pod uwagę ekstremalną podatność sektora wina na zmiany klimatu. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi UE, aby pomóc sektorowi wina dostosować się do tych złożonych nowych realiów.

 

 

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!