Scroll Top
field-8412891_1280

Fot. Wolfgang Weiser z Pixabay

Fot. Wolfgang Weiser z Pixabay

KGS o zakończonej kampanii sokowej

Tegoroczna kampania sokowa w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. zakończyła się sukcesem – wyniki są lepsze od osiągniętych w zeszłym roku.

Kampania sokowa przeprowadzona w trzech cukrowniach: Kruszwica, Nakło i Werbkowice, obejmująca przetwarzanie soku gęstego na cukier i melas, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu przerobu buraków oraz zwiększenie możliwości przerobowych zakładów. Decyzja o odkładaniu soku gęstego ma przesłanki ekonomiczne i logistyczne, umożliwiając elastyczne dostosowanie się do warunków zimowych oraz redukcję kosztów magazynowania cukru i zwiększenie pojemności magazynowej dla melasu.

Zarówno w tym jak i poprzednim roku, kampanie sokowe przebiegły sprawnie i bez zakłóceń, a proces technologiczny w cukrowniach prowadzony był w sposób optymalny, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami techniczno-produkcyjnymi.

Największy wzrost zanotowano w Cukrowni Werbkowice, gdzie w 2024 roku wyprodukowano 40 600 ton cukru i 11 900 ton melasu z 64 000 ton soku gęstego, w porównaniu do 31 600 ton cukru i 8 400 ton melasu z 55 400 ton soku w 2023 roku. W Cukrowni Nakło w bieżącym roku wyprodukowano 21 300 ton cukru i 6 000 ton melasu z 36 000 ton soku gęstego, przewyższając wynik z 2023 roku, który wyniósł 20 800 ton cukru i 5 700 ton melasu z 36 400 ton soku.  Natomiast w Cukrowni Kruszwica w 2024 roku uzyskano 40 400 ton cukru i 13 400 ton melasu ze zgromadzonych 75 000 ton soku gęstego, co jest osiągnięciem nieco niższym niż rok temu, gdy wyprodukowano 42 100 ton cukru i 12 300 ton melasu z 75 400 ton soku.

Lepsze wyniki tegorocznej kampanii wynikają z ilości zgromadzonego soku gęstego oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Ilość odkładanego soku gęstego zależy od ilości buraków do przerobu oraz ich składu chemicznego, który wpływa na wydajność cukru i melasu.

– Tegoroczna kampania sokowa potwierdza skuteczność inwestycji realizowanych w oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A., które przyczyniają się do poprawy wydajności procesów produkcyjnych i uzyskania bardzo dobrych wyników – powiedział Marek Zagórski, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Plan inwestycji realizowanych na przestrzeni lat pozwala przygotować oddziały Krajowej Grupy Spożywczej S.A. do sprawnego prowadzenia działań, w tym kampanii sokowej. W ramach zadań inwestycyjnych w Cukrowni Kruszwica zrealizowano budowę zbiorników soku gęstego o pojemności 60 000 m sześc. wraz z dostawą urządzeń i wykonaniem towarzyszących instalacji technologicznych, rozwiązując problem magazynowania cukru i melasu oraz zapewniając stabilną pracę zakładu.  Z kolei w Cukrowni Nakło zbudowano zbiornik soku gęstego o pojemności 30 000 m sześc., co poprawiło efektywność i bezpieczeństwo produkcji. W Cukrowni Werbkowice zmodernizowano stację pras wysłodkowych oraz zbudowano stację załadunku cukrem cystern kolejowych, co zwiększyło wydajność i usprawniło logistykę.

Inwestycje umożliwiły prowadzenie intensywniejszych i krótszych kampanii, przyniosły poprawę jakości cukru oraz zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego, co przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne Oddziałów Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy KGS

Posty powiązane

error: Content is protected !!