Scroll Top
biznes włączyć wyłączyć

KGS SA współdziała z KAS
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

KGS SA współdziała z KAS
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

KGS SA przystąpiła do Programu Współdziałania z KAS

Krajowa Grupa Spożywcza SA stawia na dialog z administracją skarbową i wspólne rozwiązywanie problemów podatkowych.

Ministerstwo Finansów informuje:

23 marca 2023 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej podpisał kolejną umowę w ramach Programu Współdziałania. Jest to siódma tego typu umowa zawarta przez szefa KAS z biznesem. Kolejnym uczestnikiem Programu Współdziałania jest Krajowa Grupa Spożywcza SA.

– To już kolejna firma, która przystąpiła do Programu Współdziałania, stawiając na dialog z administracją skarbową i wspólne rozwiązywanie problemów podatkowych. W ramach Programu wspieramy firmy w prawidłowym realizowaniu obowiązków. Chcemy ułatwiać im prowadzenie biznesu i tworzyć partnerskie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu – podkreśla sekretarz stanu w MF, szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Program Współdziałania

Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy pomiędzy podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności.

Jej celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Współpraca w ramach Programu ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników.

Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro. W ramach Programu, KAS dopasowuje obsługę do danego podatnika. Dostosowuje też poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy został wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.

Korzyści dla podatników

Podatnicy, którzy przystąpią do Programu będą mieli m.in. możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy będą mogli też skorzystać z ulg w spłacie odsetek. Udział w programie przyniesie firmom również korzyści wizerunkowe. Więcej informacji o Programie na Portalu Podatkowym: Program Współdziałania (https://www.podatki.gov.pl/program-wspoldzialania/).

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!