Scroll Top
domino zatrzymać

Rekompensaty otrzymają 462 osoby na kwotę trochę ponad 19 mln zł.
Fot. Christine Schmidt z Pixabay

Rekompensaty otrzymają 462 osoby na kwotę trochę ponad 19 mln zł.
Fot. Christine Schmidt z Pixabay

Kiedy rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Wypłata rekompensaty nastąpi w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja ją przyznająca stała się ostateczna.

To pierwszy rok funkcjonowania Funduszu Ochrony Rolnictwa, trzeba więc przypomnieć, jakie są zasady i terminy wypłaty należności.

Za nami wydanie rozporządzenia w sprawie procentowej stawki, wykorzystywanej do wyliczenia wysokości rekompensaty. Minister określił, że poszkodowani otrzymają w tym roku rekompensaty w wysokości 100 proc. wnioskowanej kwoty.

Więcej:

Fundusz Ochrony Rolnictwa wypłaci 100 proc. wnioskowanej rekompensaty

Otworzyło to drogę do wydania decyzji przyznającej rekompensatę przez dyrektora OT KOWR – powinno to nastąpić od 15.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Wypłata rekompensat nastąpi w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Jak informuje KOWR, decyzja staje się ostateczna, jeżeli:

  • nie wniesiono odwołania od decyzji – po upływie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji
  • zrezygnowano z prawa do wniesienia odwołania – z dniem doręczenia dyrektorowi oddziału terenowego KOWR, do którego złożono wniosek o przyznanie rekompensaty, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja Dyrektora Generalnego KOWR (w trybie odwoławczym) staje się ostateczna z chwilą jej wydania.

Rekompensaty otrzymają 462 osoby na kwotę trochę ponad 19 mln zł.

Kolejny nabór wniosków o rekompensaty już od lutego 2024.

Czytaj też:

Tylko w ciągu tego roku państwo zapłaciło lub zapłaci ok. 60 mln zł za zaległe faktury 

Posty powiązane

error: Content is protected !!