Scroll Top
termometr lód


Informacje pogodowe w lutym 2024 r. publikować będzie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.
Fot. Eugen Visan z Pixabay


Informacje pogodowe w lutym 2024 r. publikować będzie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.
Fot. Eugen Visan z Pixabay

Kiedy z azotem na pole?

Nawet już. MRiRW przypomina o warunkach, które muszą być spełnione.

Przede wszystkim obowiązuje zakaz stosowania nawozów na glebach zalanych i nasiąkniętych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się takiej, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Wszystko inne jest już elastyczne.

W lutym można stosować nawozy zawierające w składzie azot, jeżeli wystąpią odpowiednie warunki pogodowe tj.:

  • przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 3°C – dotyczy możliwości nawożenia roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych,
  • przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 5°C – dotyczy możliwości nawożenia pozostałych upraw.

Informacje pogodowe w lutym 2024 r. publikować będzie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Na stronie tej zamieści wykazy powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i 5°C: https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!