Scroll Top
locha prosię

Do tej pory złożono 950 wniosków.
Fot. ewaswiokla0 z Pixabay

Do tej pory złożono 950 wniosków.
Fot. ewaswiokla0 z Pixabay

Kończy się nabór wniosków na inwestycje zapobiegające ASF

Do 20 października 2023 r. trwa nabór wniosków  o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie przez Platformę usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory złożono 950 wniosków.

Warunki udzielenia wsparcia

O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń średniorocznie albo hodowlą świń ras rodzimych lub czystych.

Rolnicy, którzy ubiegają się o wsparcie i prowadzą działalność muszą być wpisani do ewidencji producentów, a działalność powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją.

Na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik może ubiegać się o przyznanie 50- procentowej zaliczki. W tym celu należy wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco, przy czym nie jest już wymagana gwarancja bankowa.

Limit dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys. zł, a 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych podlega refundacji.

Osobne stawki obowiązują w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia.

Cele wsparcia

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na:

wykonanie ogrodzenia;

utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;

wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;

zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;

budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;

posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;

zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Szczegółowe informacje znajduję się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 

Źródło informacji Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!