Scroll Top
twarz pesymizm

Będzie lepiej?
Fot. Engin_Akyurt z Pixabay

Będzie lepiej?
Fot. Engin_Akyurt z Pixabay

Konsumenci w październiku w lepszych nastrojach

Lepszych, co nie znaczy, że dobrych. I dotyczy to zarówno postrzegania obecnej, jak i przyszłej sytuacji. Rolnicy wskazują na duży wpływ na ich sytuację wojny na Ukrainie.

GUS bada dwa wskaźniki: obecne nastroje konsumentów i ich oczekiwania. Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 02-11.10.2023 r. przeprowadzono 1483 wywiady – informuje GUS.

Jest lepiej, ale wcale nie jest dobrze

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł – 17,9 p. proc. i był o 2,4 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Poprawiły się oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, a także oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Niższą wartości niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,2 p. proc.).

W odniesieniu do października 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 27,6 p. proc., co nie znaczy, że jest wysoka: wynosi -17,9 p. proc.

Trzeba zauważyć, że od 2013 roku dodatnią wartość BWUK odnotowano tylko w latach 2017-2019.

Będzie lepiej, albo i nie będzie…

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,1 – wyliczył GUS.

Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia, wzrost wystąpił także dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 27,6 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2022 r. Od 2013 tylko w latach 2018 i 2019 wskaźnik ten był dodatni.

Ukraina bez znaczenia?

GUS bada też ocenę sytuacji związanej z Ukrainą. Aż 64,2 proc. respondentów deklarowało wpływ obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej (we wrześniu było to 62,0%) – podano, dodając, że spośród respondentów deklarujących wpływ obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 49,4% określiło go jako umiarkowany, a 14,8% jako znaczny. Dla 35,8% respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi.

Trzeba zauważyć, że podobne pytanie postawiono w ostatnim badaniu „Polska wieś i rolnictwo”.

„Zarówno rolnicy jak i osoby niezwiązane z rolnictwem wskazali na negatywne skutki finansowe wojny w Ukrainie dla budżetów ich gospodarstw domowych i dochodów jakie uzyskują z pracy (w tym również z rolnictwa).

Rolnicy wskazywali, że z powodu wojny w Ukrainie odczuwają przede wszystkim wzrost cen paliw, wyższe rachunki za prąd oraz wysokie ceny nawozów (wskazania na poziomie ok. 70%). Osoby niezwiązane z rolnictwem wskazywały natomiast głównie na wzrost cen żywności (64%), wyższe rachunki za prąd (55%) i droższe paliwo (45%).

Okoliczności te sprawiły, że 40% rolników i 34% osób niezwiązanych z rolnictwem deklarowało, że w ostatnich 12 miesiącach dostrzega pogorszenie sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego” – podają autorzy tego badania.

Twierdzącej odpowiedzi na zadane w tym badaniu pytanie „Czy Pana(i) zdaniem wojna w Ukrainie wpływa na finanse Pana(i) rodziny?” udzieliło 85 proc. rolników i 80,4% mieszkańców wsi ogółem.

Czytaj też:

Mieszkańcy wsi i rolnicy szukają informacji w internecie

Posty powiązane

error: Content is protected !!