Scroll Top
raspberry-g0e2db4b36_1920

KOWR 700 mln zł wesprze KGS
Fot. Myriams-Fotos z Pixabay

KOWR 700 mln zł wesprze KGS
Fot. Myriams-Fotos z Pixabay

KOWR dołoży do Krajowej Grupy Spożywczej 700 mln

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, pieniędzmi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeszcze w tym roku dofinansuje Krajową Grupę Spożywczą.

Komisja Finansów Publicznych – w sposób niezauważony i nieskomentowany przez branżę – już tydzień temu pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2022 rok.

Wniosek zgoła sensacyjny, choć zdalne posiedzenie komisji w tej sprawie trwało kwadrans – i sprowadziło się do wysłuchania ustnego wniosku zgłoszonego przez wiceministra, dyskusji wiceministra Bartosika z poseł przewodniczącą KFP Krystyną Skowrońską i głosowania.

Wiceminister Ryszard Bartosik powiedział, że wnioskowane zmiany w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2022 rok wynikają z uaktualnienia przychodów i wpływów oraz potrzeb, polegają m.in. na: zwiększeniu w planie finansowym przychodów i wpływów ze sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; urealnieniu potrzeb finansowych w zakresie kosztów i wydatków; zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków na objęcie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcji Krajowej Grupy Spożywczej.

Poseł przewodnicząca Krystyna Skowrońska pytała, na jakiej podstawie nastąpi „to objęcie akcji Krajowej Grupy Spożywczej” i zwróciła uwagę, że nie podano w pisemnym wniosku o zmianę planu finansowego zamiaru zakupu tych akcji. Pytała, czy na przeznaczenie ponad 200 mln zł na te akcje zgodę wyraził minister finansów. Chciała wiedzieć, jaki plan dla KGS jest przyjęty i z jaką efektywnością.

Wiceminister wyjaśnił, że to wcześniejsza zmiana planu dotyczyła przeznaczenia 200 mln zł na nową spółkę.

Więcej o nowej spółce KOWR

Teraz natomiast chodzi o wykupienie akcji spółki istniejącej.

– Na ten cel przeznaczamy 270 mln złotych. Te akcje będą przejęte do końca bieżącego roku, będzie to nowa emisja, imienna, przeznaczona dla KOWR – zapowiedział.

Poseł Krystyna Skowrońska powiedziała, że przeznaczając pieniądze na zwiększenie udziału skarbu państwa w KGS posłowie powinni wiedzieć, jakie skutki to spowoduje – co się poprawi w tym dofinansowanym podmiocie.

– To będą akcje Zasobu Skarbu Państwa (sic). Dzisiejsze przesunięcie to jest tylko część kwoty, za którą zostaną zakupione te akcje – przesuwamy dziś 270 milionów, natomiast cała emisja będzie na 700 mln zł i to dotyczy, tak jak powiedziałem, Krajowej Grupy Spożywczej – tłumaczył wiceminister.

Poseł chciała wiedzieć, jakie inne podmioty obejmą pozostałe akcje z kwoty 700 mln zł, pomniejszonej o akcje dla KOWR wartości 270 mln zł.

– Pozostałe środki są już zabezpieczone – odpowiedział wiceminister. – To są środki zabezpieczone w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i one były już zabezpieczone na dzień 7 listopada 2022 roku, pochodzą z nadwyżki środków finansowych Zasobu za rok 2021.

Wiceminister  wyjaśnił, że ostatni znany wynik finansowy KGS to 356 mln zł.

Przegłosowano pozytywną opinię komisji do wniosku o zmianę planu finansowego ZWRSP.

Wniosek pozytywnie zaopiniowało 20 posłów, 9 było przeciw, 2 posłów wstrzymało się.

Czytaj też:

Krajowa Grupa Spożywcza utajniona?

Przypomnijmy, że KGS podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych, które w celu utworzenia jej na bazie Krajowej Spółki Cukrowej 29 marca 2022 r. przejęło od KOWR 7 podległych mu dotąd spółek:

„DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni;

Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach;

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie;

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie;

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach;

Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.

Wcześniej KOWR oddał do MAP ELEWARR sp.zo.o.

Posty powiązane

error: Content is protected !!