Scroll Top
nature-g3c85a0235_1920

Sprzedaż ziemi z ZWRSP jest wstrzymana
Fot. RitaE z Pixabay

Sprzedaż ziemi z ZWRSP jest wstrzymana
Fot. RitaE z Pixabay

KOWR sprzedał mniej ziemi, niż planował

W 2022 r. roczny plan sprzedaży nieruchomości jednostki KOWR zrealizowały na poziomie 77 proc.

Ustawą z 30 kwietnia 2016 roku wstrzymano najpierw na pięć, a po nowelizacji w 2021 roku ostatecznie na dziesięć lat sprzedaż ziemi z ZWRSP. Do końca kwietnia 2026 roku co do zasady ziemi z ZWRSP sprzedawać więc nie można.

Zakaz ten nie dotyczy jednak

1) nieruchomości i ich części przeznaczonych w:

a) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub

c) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

– na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, lub

2) nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub

3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, lub

4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha, lub

5) udziałów we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 1-4.

W innych niż wymienione przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi, zgodę na sprzedaż może wyrazić minister rolnictwa na wniosek dyrektora generalnego KOWR.

Od początku istnienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano ok. 57 proc. przejętej powierzchni.

Zakaz wprowadzony w 2016 roku znacznie ograniczył sprzedaż gruntów rolnych: np. w roku 2014 sprzedano 119,2 tys. ha. W kolejnych latach po wprowadzeniu zakazu trend utrzymywał się na poziomie 2,5-4,5 tys. ha.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 roku sprzedaż nieruchomości ZWRSP wyniosła 4068 ha.

Bez przetargu (podmiotom z pierwszeństwem nabycia) sprzedano w tym okresie 1863 ha, 2205 ha sprzedano w trybie przetargowym.

Jak podaje KOWR, roczny plan sprzedaży nieruchomości jednostki KOWR zrealizowały na poziomie 77 proc.

Przetargi na sprzedaż w większości nie były skuteczne. Odbyło się ich 12 760 na sprzedaż powierzchni 7043 ha, z czego rozstrzygnięto 28 proc. – tak jeśli chodzi o liczbę przetargów, jak i powierzchnię nimi objętą.

W tym samym okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. przeprowadzono 404 przetargi ograniczone na sprzedaż 844 ha gruntów ZWRSP. I tu efekty są mizerne: rozstrzygnięto 155 przetargów (38 proc.) obejmujących 269 ha (32 proc.).

Nie przeprowadzono przetargów ograniczonych ofert pisemnych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!