Scroll Top
uprawy horyzont dom

Średnio ha KOWR sprzedał za – bagatelka! - ponad 181 tys. zł.
Fot. pasja1000 z Pixabay

Średnio ha KOWR sprzedał za – bagatelka! - ponad 181 tys. zł.
Fot. pasja1000 z Pixabay

KOWR w 2022 roku sprzedał średnio 1 ha za ponad 181 tys.

Wydawałoby się, że wstrzymanie sprzedaży ziemi z ZWRSP pozbawiło KOWR możliwości osiągania zysków – tymczasem w 2022 roku KOWR zarobił na sprzedaży ziemi prawie miliard. I to tylko na nowych umowach.

W 2022 roku KOWR uzyskał ze sprzedaży 1 697 016 tysięcy złotych, w tym ze sprzedaży gruntów 1 629 196 tys. zł. To aż 65,4 proc. wszystkich ubiegłorocznych wpływów.

Więcej:

W 2022 roku KOWR zarobił 21 proc. więcej niż rok wcześniej

Sprzedaż ziemi z ZWRSP – co do zasady – jest wstrzymana od 2016 roku (do końca kwietnia 2026 r.). Wstrzymanie sprzedaży nie dotyczy tylko nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych oraz nieruchomości o powierzchni do 2 ha.

Skąd wobec tego taki rekordowy wynik za sprzedaż ziemi w 2022 roku? Jak się okazuje, niekoniecznie zadecydowały o tym raty z wcześniej zawartych umów sprzedaży.

Jak wyjaśnia KOWR, wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w latach poprzednich wyniosły w 2022 roku  720 627 tys. zł, a wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2022 r. – 908 569 tys. zł.

Sprzedaż gruntów rolnych w 2022 roku przyniosła  820 323 tys. zł, a sprzedaż gruntów nierolnych – 808 873 tys. zł.

Mniejsze zyski przyniosła w 2022 roku sprzedaż:

– pozostałych nieruchomości – 45 046 tys. zł

– mieszkań – 4 550  tys. zł

– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 172 tys. zł

– pozostałe wpływy ze sprzedaży – 8 052 tys. zł.

W 2022 r. zawarto 5388 umów sprzedaży gruntów z Zasobu WRSP na powierzchnię 5003 ha.

Jak z tego wynika, jedna umowa sprzedaży dotyczyła w 2022 roku areału mniejszego niż 1 ha. Średnio ha KOWR sprzedał za – bagatelka!- ponad 181 tys. zł.

Skąd taka cena?

Zapytałam w KOWR.

„Wpływy ze sprzedaży gruntów są to środki finansowe, które faktycznie zostały przekazane przez kontrahentów i zaksięgowane na kontach KOWR w danym roku sprawozdawczym. Nie służą one do wyliczania średniej ceny sprzedaży gruntów, gdyż mogą pochodzić nie tylko z przychodów za grunty sprzedane w danym roku, ale również ze sprzedaży dokonanych w poprzednich latach i rozłożonych na raty” – tłumaczy KOWR. Tu jednak podano wyraźnie, że wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2022 r. wyniosły 908 569 tys. zł, a sprzedano trochę ponad 5 tys. ha. Zatem średnio na sprzedany ha przypada 181 tys. zł.

Ale czytajmy dalej, co wyjaśnia KOWR:

„Średnie roczne ceny sprzedaży gruntów rolnych i nierolnych są wyliczane na podstawie wartości gruntów sprzedanych w danym roku sprawozdawczym, które są zawarte w aktach notarialnych. W wyliczeniach średniej ceny sprzedaży gruntów nie uwzględniono gruntów zabudowanych oraz o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami). Z wyliczeń wyłączono również transakcje o ekstremalnych wartościach ceny za 1 ha.

W 2022 r. powierzchnia sprzedanych gruntów z Zasobu WRSP wyniosła 5 003 ha, z czego sprzedano:

  • 3 631 ha gruntów rolnych, a ich średnia cena sprzedaży ukształtowała się na poziomie 43 446 zł zł/ha i została wyliczona na podstawie sprzedaży 3 620 ha gruntów rolnych.
  • 1 372 ha gruntów nierolnych, a ich średnia cena sprzedaży wyniosła 568 252 zł/ha.”

Nie wiem, jak na Państwu, ale na mnie pół miliona złotych za hektar – i to wydane na 1372 ha – robi wrażenie równie wielkie, jak średnio 181 tys. przypadające na ha dla wszystkich transakcji. Dopytuję więc w KOWR, co takiego sprzedał, że było to aż tak cenne.

 

Czytaj też:

W 2023 KOWR sypnie ziemią do dzierżaw?

Posty powiązane

error: Content is protected !!