Scroll Top
euro dolar Gerd Altmann z Pixabay

MRiRW wydłuża czas na realizację inwestycji z KPO.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

MRiRW wydłuża czas na realizację inwestycji z KPO.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

MRiRW wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wydłużyło z 18 do 24 miesięcy termin realizacji inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

1 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi wydłużające termin realizacji przedsięwzięć w ramach części nr 1 inwestycji A1.4.1 KPO dotyczących wsparcia dla MŚP.

Ograniczy to ryzyko niezrealizowania przez przedsiębiorstwa w terminie przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 968). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/968

 

Źródło informacji: komunikat prasowy MRiRW

 

Czytaj też:

Więcej czasu na inwestycje w przetwórstwo z KPO

Posty powiązane

error: Content is protected !!