Scroll Top
euro Fot. SKYRADAR z Pixabay

Zmiany związane z płatnościami bezpośrednimi oraz powierzchniowymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wprowadzone będą do PS dla WPR.
Fot. SKYRADAR z Pixabay

Zmiany związane z płatnościami bezpośrednimi oraz powierzchniowymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wprowadzone będą do PS dla WPR.
Fot. SKYRADAR z Pixabay

KPRM: Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Strategicznego dla WPR

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, przedłożoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uchwała dotyczy zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, której celem jest przyjęcie korzystnych dla rolników rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach zmian dotyczących Zielonego Ładu. Nowe przepisy stanowią odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze. Dotyczy to w szczególności zmian związanych z płatnościami bezpośrednimi oraz powierzchniowymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Najważniejsze założenia

Uruchomiona zostanie płatność dla małych gospodarstw, która obowiązywać będzie w latach 2024–2027.

Dzięki temu, najmniejsze gospodarstwa (do 5 ha), czyli w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie – płatność dla małych gospodarstw zastąpi inne rodzaje płatności bezpośredniej, tj. m.in. ekoschematy i płatności związane z produkcją.

Stawka płatności dla małych gospodarstw wyniesie 225 EUR/ha.

Szacuje się, że z rozwiązania skorzysta ok. 50% rolników, którzy posiadają gospodarstwa do 5 ha, czyli ok. 310 tys. gospodarstw.

Wdrożony zostanie nowy ekoschemat dotyczący przeznaczenia określonej części gruntów ornych na grunty wyłączone z produkcji.

Płatność będzie obowiązywać w latach 2024–2027.

Stawka płatności wyniesie ok. 126,52 EUR/ha.

Dzięki rozwiązaniu, rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ugorowania  gruntów ornych i jednocześnie uzyskają możliwość ubiegania się o płatność w ramach nowego ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”.

W odniesieniu do warunkowości uproszczone zostaną następujące normy:

GAEC 6 – wprowadzenie nowego terminu na utrzymanie okrywy glebowej – od zbioru uprawy głównej do 15 października,

GAEC 7 – wprowadzono możliwość wyboru przez rolnika stosowania zmianowania lub dywersyfikacji upraw,

GAEC 8 – odstąpiono od ugorowania 4% gruntów ornych.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy KPRM

Posty powiązane

error: Content is protected !!