Scroll Top
finance-g6bcb89801_1920

„Kredyty preferencyjne” są niepotrzebne?
Fot. Credit Commerce z Pixabay

„Kredyty preferencyjne” są niepotrzebne?
Fot. Credit Commerce z Pixabay

Kredytów inwestycyjnych i klęskowych w 2022 roku było mało

Udzielono ich zaledwie 1423 na kwotę 400 206 tys. zł, a do odsetek kredytów ARiMR dopłaciła 134 326,51 tys. zł.

W ciągu tego roku (dane z końca października – ostatnie dostępne) banki udzieliły 1 154 kredyty inwestycyjne na kwotę 377 166 tys. zł, a ARiMR dopłaciła do ich oprocentowania (aż) 108 870 tys. zł – to głównie wynik obsługi wcześniej zawieranych umów kredytowych.

Jak inwestycja, to w ziemię

Najwięcej, bo 781, kredytów na kwotę 225 481 tys. zł udzielono na zakup ziemi (linia kredytowa Z). 276 rolników (i rybaków) zdecydowało się na skredytowanie inwestycji (RR) za 134 303 tys. zł, a 96 młodych skorzystało z 17 081 tys. zł z linii kredytowej dla młodych rolników na zakup ziemi (MRcsk). Udzielono też jednego kredytu na 300 tys. zł na ponowne uruchomienie produkcji świń, zaprzestanej w związku z ASF (KPS).

Kredyty na zobowiązania cywilno-prawne (ZC) to oczywiście też historia, nie udzielono nowych, a do odsetek dawnych dopłacono 210,58 tys. zł.

Jak na lekarstwo udzielono też kredytów klęskowych – było ich 268 na kwotę 23 004 tys. zł z linii KO2 (kredyty klęskowe obrotowe) i jeden na kwotę 37  tys. zł z linii KO1 (kredyty klęskowe inwestycyjne).

Razem kredytów klęskowych było więc w 2022 roku 269 na kwotę 23 040,62 tys. zł, a do odsetek dopłacono (znów – aż, ze względu na wcześniejsze umowy) 25 245,47 tys. zł.

Bywało lepiej i gorzej

W 2015 roku udzielono 4 461 kredytów inwestycyjnych z dopłatą agencji do oprocentowania i kredytów z częściową spłatą kapitału, na łączną kwotę 1 432,6 mln zł. Samych kredytów na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (RR) było 1 129 na kwotę 606,9 mln zł, a kredytów na zakup użytków rolnych udzielono 2 402 na 471,3 mln zł. Były też 4 kredyty klęskowe inwestycyjne i 3 278 kredytów klęskowych obrotowych na kwotę 205,2 mln zł.

Natomiast w 2021 r. banki udzieliły ogółem 177 kredytów preferencyjnych (176 to były kredyty z częściową spłatą kapitału MRcsk i jeden na restrukturyzację zadłużenia KR) na łączną kwotę 33,4 mln zł, 384 kredyty klęskowe obrotowe (w ramach linii K02) z dopłatą Agencji do oprocentowania na łączną kwotę 36,4 mln zł.

W 2021 r. banki współpracujące z ARiMR – jak tłumaczono, ze względu na utrzymującą się przez cały rok niską wartość WIBOR 3M – nie udzielały kredytów inwestycyjnych z linii PR, RR i Z.

Zatem w tym roku kredytów jest i tak więcej niż w ubiegłym roku – co oczywiście wcale nie oznacza ożywienia inwestycyjnego czy wzrostu optymizmu wśród rolników. Z pewnością tegoroczny wynik nie jest też efektem braku zapotrzebowania na finansowanie z kredytu.

Może tajemnica tkwi w kosztach kredytów, które są jakby coraz mniej „preferencyjne”?…

Posty powiązane

error: Content is protected !!