Scroll Top
Fot. Gosia K. z Pixabay monety

Czy nie będzie przerwy w możliwości udzielania kredytów płynnościowych 2 proc.?
Fot. Gosia K. z Pixabay

Czy nie będzie przerwy w możliwości udzielania kredytów płynnościowych 2 proc.?
Fot. Gosia K. z Pixabay

Kredyty płynnościowe 2 proc. do końca roku

Czy zostanie zachowania ciągłość udzielania kredytów płynnościowych dla rolników? Nie ma niespodzianki co do możliwości ich udzielania przez drugie półrocze. Mimo to jest niepewność.

Komisja Europejska wydłużyła okres obowiązywania komunikatu określającego „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy w odniesieniu do producentów rolnych” do końca bieżącego roku. I trudno uznać to za niespodziankę.

Korzystając z tej możliwości MRiRW zaproponowało przedłużenie możliwości udzielania kredytów płynnościowych dla rolników z końca czerwca do końca roku.

Niespodzianki nie ma, pieniędzy (prawie?) wystarczy. W ocenie skutków regulacji podano: „W wyniku ostatniej zmiany planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podwyższony został do 5,4 mld zł limit akcji kredytów płynnościowych dla rolników. Obecnie nie planuje się dalszego podwyższania tego limitu. Na dzień 14 czerwca br. banki zarezerwowały limit akcji kredytowej na kwotę około 3 mld zł i udzieliły 19.593 kredyty na kwotę niespełna 2 mld zł.

Jednocześnie z limitu dopłat do oprocentowania ww. kredytów określonego na poziomie 200 mln zł banki zarezerwowały 116,4 mln zł.

Środki na dopłaty do oprocentowania kredytów płynnościowych na 2024 r. zostały zaplanowane w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2024 r. oraz w rezerwie celowej poz. 19. W 2024 r. wydatki na dopłaty do oprocentowania kredytów płynnościowych nie przekroczą środków rezerwy celowej poz. 19.

Na dopłaty do oprocentowania kredytów płynnościowych udzielonych w br. w planowanej wysokości 5,4 mld zł w 2025 r, niezbędne będą środki w wysokości ok. 330 mln zł.”

A czy wystarczy czasu, aby zapewnić ciągłość udzielania tych kredytów? Teraz termin ich udzielania upływa 30 czerwca.

„Zmiana warunków udzielania kredytów płynnościowych, o których mowa w § 13zv ust. 1 zostanie notyfikowana jako zgodna z komunikatem Komisji Europejskiej określającym Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy i będzie mogła zostać udzielana od decyzji Komisji Europejskiej wyrażającej zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany” – podaje ministerstwo i skraca do 3 dni termin konsultowania rozporządzenia, przewidującego wydłużenie akcji kredytowej (tj. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), ale i przewidującego też powyborczą „pomoc” za frekwencję wyborczą dla KGW.

Trzy dni wystarczy na odniesienie się do tych propozycji? A potrzeba wydłużenia możliwości kredytowania zaskoczyła MRiRW?… A może chodzi o oszczędności – także na kredytach, na które zapotrzebowanie jest duże i przed połową roku wyczerpało już ponad połowę przewidywanych na cały rok limitów?

Czytaj też:

Bonusy dla KGW za frekwencję wyborczą mizerne, równe i z dodatkowym wymogiem

Posty powiązane

error: Content is protected !!