Scroll Top
okrągły stół

Czy okrągły rolniczy stół na pewno nie miał kantów?
Fot. MP

Czy okrągły rolniczy stół na pewno nie miał kantów?
Fot. MP

Kto i kiedy, i po co reprezentuje rolników?

Okres przedwyborczy sprzyja „wysypowi” reprezentantów rolników. Niektóre organizacje zasiadają do okrągłego stołu, inne protestują i wzywają przedstawicieli ministerstwa do rozmów. A które wywarły swój wpływ na decyzje i uregulowania, wypracowywane przez resort rolnictwa?

Lista organizacji i związków, do których kieruje MRiRW projekty ustaw i rozporządzeń, jest długa, obejmuje dziesiątki pozycji. Dla przykładu:

– projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa trafił do konsultacji w 65 związkach i organizacjach;

– projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 przesłano do 30 związków i organizacji;

– projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 skierowano do konsultacji 81 związków i organizacji.

Opiniują najczęściej – ale nie wiadomo, jak często

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pytane, „jaka jest aktywność organizacji i związków, do których ministerstwo kieruje projekty aktów prawnych – które z nich zaopiniowały przesłane projekty w ciągu ostatniego roku?” – odpowiada następująco:

„W ubiegłym roku opinie odnośnie do projektów aktów prawnych wyraziły m.in. następujące organizacje rolnicze:

 1. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”
 2. Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych
 3. Związek Sadowników RP
 4. Krajowa Rada Izb Rolniczych
 5. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
 6. Polska Izba Lnu i Konopi
 7. Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 8. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 9. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browarów Polskich
 10. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
 11. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
 12. Krajowa Rada Spółdzielcza
 13. Polska Federacja Rolna
 14. UPEMI
 15. Stowarzyszenie Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego
 16. Federacja Gospodarki Żywnościowej
 17. Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.”

Niestety nie podano, co kryje się za tym „m.in.” i jak ministerstwo wybrało organizacje, które wciągnęło na powyższą listę. Z wcześniej przekazywanych informacji tego dotyczących wynika jednak, że swoje opinie o przekazywanych im do konsultacji aktach prawnych „rekordziści” przekazywali ministerstwu co najwyżej kilka razy w roku. Większość nie odpowiadała w ogóle. Zważywszy, że proponowanych aktów prawnych dotyczących rybaków jest kilka, a ministerstwo umieściło na swojej liście najaktywniejszych organizacji także reprezentujące ich stowarzyszenie, trzeba uznać, że i w ostatnim roku organizacje i związki rolnicze rezygnowały z wypowiadania się o zamiarach ministerstwa.

Ministerstwo jest niestrudzone

Nie bacząc na brak zainteresowania swoimi poczynaniami i na swoją niepełną wiedzę o rolniczych reprezentantach, z którymi rozmawia, ministerstwo organizuje kolejne „rolnicze” spotkania.

I – jak zapewnia – wie, ilu rolników reprezentują niektóre z organizacji, z którymi się spotyka. Które? Nie wiadomo.

Więcej: Jak MRiRW organizuje swoją współpracę z organizacjami rolniczymi?

Przy okrągłym stole MRiRW widziało przedstawicieli ok. 50 organizacji. Zasiadło 37 – i to nie tyle przedstawicieli „organizacji rolniczych”, reprezentujących właśnie rolników, co przedstawicieli branży – przedsiębiorstw i spółek.

Więcej: Kto siedział przy rolniczym okrągłym stole? 

Dziś odbędzie się kolejne spotkanie MRiRW z przedstawicielami rolników – nawet reprezentujących sąsiednie państwa. Czy ministerstwo czeka kolejny sukces?

Czytaj też: 600 mln zł z budżetu państwa na magazynowanie i eksport pszenicy – polskiej, według oświadczenia

 

.

Posty powiązane

error: Content is protected !!