Scroll Top
Fot. David Hablützel z Pixabay pszczoła

Projekt rozporządzenia upoważnia nowy podmiot do prowadzenia oceny wartości użytkowej pszczół linii hodowlanej CT36 i rozszerza upoważnienie podmiotowi wymienionemu w zmienianym rozporządzeniu także do prowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej pszczół w zakresie linii hodowlanej AGA 12.
Fot. David Hablützel z Pixabay

Projekt rozporządzenia upoważnia nowy podmiot do prowadzenia oceny wartości użytkowej pszczół linii hodowlanej CT36 i rozszerza upoważnienie podmiotowi wymienionemu w zmienianym rozporządzeniu także do prowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej pszczół w zakresie linii hodowlanej AGA 12.
Fot. David Hablützel z Pixabay

Kto oceni wartość użytkową pszczół?

Pojawiają się dwie zmiany: nowy podmiot i rozszerzenie upoważnienia dla podmiotu dotychczasowego.

MRiRW proponuje zmianę rozporządzenia w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich.

Projekt rozporządzenia upoważnia nowy podmiot do prowadzenia oceny wartości użytkowej pszczół linii hodowlanej CT36 i rozszerza upoważnienie podmiotowi wymienionemu w zmienianym rozporządzeniu także do prowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej pszczół w zakresie linii hodowlanej AGA 12.

Ten nowy podmiot to Piotr Wilk ze Straszydla, który zostanie upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej pszczół linii hodowlanej CT36.

Wojciechowi Pelczarowi zostanie rozszerzone upoważnienie do prowadzenia oceny wartości użytkowej oraz oceny genetycznej pszczół w zakresie linii hodowlanej AGA 12.

Obaj wnioskowali o upoważnienie do prowadzenia oceny wartości użytkowej oraz prowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej pszczół i spełnili wymagania określone w ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Zgodnie z tą ustawą, minister właściwy do spraw rolnictwa upoważnia wnioskujący podmiot do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej w drodze rozporządzenia, mając na względzie zapewnienie przez ten podmiot prawidłowego realizowania powierzonych mu zadań oraz wiarygodność uzyskiwanych wyników oceny wartości użytkowej i/lub oceny genetycznej- podano w uzasadnieniu.

Posty powiązane

error: Content is protected !!