Scroll Top
euro-g988e463be_1920

Przygotowano kryteria wyboru dla interwencji „Rozwój małych gospodarstw”
Fot. svklimkin z Pixabay

Przygotowano kryteria wyboru dla interwencji „Rozwój małych gospodarstw”
Fot. svklimkin z Pixabay

Kto otrzyma pieniądze na „Rozwój małych gospodarstw” z PS?

„Rozwój małych gospodarstw” w Planie Strategicznym kierowany jest zwłaszcza do tych, którzy uczestniczą w systemie jakości (najlepiej prowadzą rolnictwo ekologiczne) i biorą udział w zorganizowanych formach współpracy.

Poza tym dobrze byłoby, żeby o pomoc ubiegały się kobiety i gospodarstwa były jednak nie takie całkiem małe.

Wszystko to wynika z uchwały Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027, opiniującej kryteria wyboru operacji dla interwencji „Rozwój małych gospodarstw” PS dla WPR na lata 2023-2027.

Uczestnictwo w systemach jakości

Można za nie otrzymać nie więcej niż 5 punktów.

Za udział w systemie ekologicznym przewidziano 4 punkty, 2 punkty są za uczestnictwo w unijnym systemie jakości – powierzchnia użytków rolnych objęta systemem unijnym musi wynosić co najmniej 50 proc. UR tego gospodarstwa, a 1 punkt otrzyma ten, kto bierze udział w krajowym systemie jakości.

Udział w zorganizowanych formach współpracy

Małe okazuje się mieć niewielkie możliwości – ale w grupie zdziała więcej. Aby zachęcać do kooperatywy, za udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy można będzie otrzymać 3 punkty.

Położenie powyżej 350 m n.p.m. i na ONW typ górski

ONW typ górski na co najmniej 50 proc. powierzchni użytków rolnych lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50 proc. powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.) przyniosą właścicielowi zabiegającemu o pieniądze 2 punkty.

Udział w szkoleniach

Już tylko planowany udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji zostanie nagrodzony 2 pkt.

Minimalne wymagania i kryteria rozstrzygające

Pomoc ma być przyznawana, jeśli operacja uzyska co najmniej 3 punkty – to 25 proc. maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać.

Przewidziano też kryteria rozstrzygające dla podmiotów, które uzyskały tyle samo punktów. Pierwszeństwo ma wtedy operacja realizowana przez kobietę. W przypadku osób tej samej płci rozstrzygać będzie przychód bazowy – pierwszeństwo ma gospodarstwo z wyższym przychodem bazowym.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!