Scroll Top
irrigation-gdbeefb73a_1920

Nawet 100 tys. zł na rolnika i gospodarstwo w ramach „Nawadniania w gospodarstwie”
Fot. Anrita z Pixabay

Nawet 100 tys. zł na rolnika i gospodarstwo w ramach „Nawadniania w gospodarstwie”
Fot. Anrita z Pixabay

Kto otrzyma wsparcie na „Nawadnianie w gospodarstwie” z PROW 2014-2020?

Już niedługo – 31 stycznia – ma nastąpić rozpoczęcie naboru wniosków na dwa dodane do PROW 2014-2020 obszary działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Będzie to zielona energia w gospodarstwie (obszar F) i nawadnianie w gospodarstwie (obszar E).

Nabór potrwa do 1 marca 2023 r. Trzeba podkreślić, że limity wsparcia z obu tych nowych obszarów nie łączą się ze sobą ani z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje).

Więcej o zielonej energii:

Kto otrzyma wsparcie na „Zieloną energię” z PROW 2014-2020?

Wsparcie w obszarze E w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji może wynieść do 100 tys. zł.

Obejmuje to: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować: wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a 60 proc. w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika”.

Nie ma możliwości wspólnego składania wniosków. Można złożyć tylko jeden wniosek. „Pomoc w obszarze nawadniania w gospodarstwie przyznaje się, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.” – zaznacza ARiMR, ale ewidentnie nie uwzględnia przy tym nowelizacji, wydłużającej termin realizacji o dwa lata, do 30 czerwca 2025 r.

Na obszar E jest 47 112 313,19 zł, a na obszar F – 378 200 000 zł.

Limit środków na całą „Modernizację gospodarstw rolnych” wynosi 10 535 405 390,25 zł, na jego 84,25% zawarto umowy lub wydano decyzje, a zrealizowano płatności na 65,49%.

Posty powiązane

error: Content is protected !!