Scroll Top
stoper deadline pieniądze

Czy w tym roku wystarczy limitu de minimis?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czy w tym roku wystarczy limitu de minimis?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Limit de minimis na wyczerpaniu

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 2 sierpnia 2023 wynosi 281 102 533,08 euro, co stanowi 94,99% – podaje ostatnia informacja.

A oznacza to, że praktycznie nie ma już możliwości udzielania dodatkowej pomocy państwa, mieszczącej się w tym limicie, co po raz kolejny potwierdza niemożność regulowania doraźną drobną pomocą państwa licznych potrzeb systemowych w rolnictwie.

Z trzyletniego limitu 295 932 125 euro pozostało więc do wykorzystania ok. 14 mln euro, co powinno wystarczyć tylko na typowe wydatkowanie, bez żadnej wypłaty ewentualnej innej pomocy państwa.

Nawet jeśli w tym roku problem z dopłatą do nasion zlikwidowano innym usytuowaniem tej pomocy, to trudno liczyć np. na pomoc po suszy mieszczącą się w tym limicie. Po wyczerpaniu limitu niemożliwe byłyby  nawet np. należne rolnikom zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gruntów stanowiących gospodarstwo rolne czy pomoc przy wystąpieniu o refundację składki KRUS dla niepełnosprawnych.

Limit de minimis mógłby wynosić nawet 355 118 550 euro (czyli 1,5 proc. rocznej produkcji, a nie jak teraz 1,25 proc.), gdyby Polska zdecydowała się na skorzystanie z możliwości odstępstwa sektorowego i prowadziła centralny rejestr pomocy. Limit dla rolnika czy gospodarstwa to obecnie 20 tys. euro na trzy lata – a wówczas mógłby być zwiększony do 25 tys. euro.

Posty powiązane

error: Content is protected !!