Scroll Top
silos duży niebo

Czy i kiedy rolnicy skorzystają na projekcie finansowania silosów z KPO?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Czy i kiedy rolnicy skorzystają na projekcie finansowania silosów z KPO?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Magazyny będą za pieniądze z KPO

Takie podstawy działania przygotowuje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, dziś skierowany do konsultacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności to wyraz optymizmu.

Zakłada wsparcie dla rolników – udzielane „na zakup i montaż infrastruktury magazynowej służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy”.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1)           zakupu nowego silosa służącego do magazynowania zboża i nasion roślin oleistych;

2)           zakupu nowego wyposażenia lub nowych urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa;

3)           montażu i transportu silosa wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część (do 10 proc. tych kosztów z pkt. 1-2).

„1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:

1)           do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;

2)           do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

2. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

1)           60 000 zł – w przypadku młodego rolnika;

2)           50 000 zł – w przypadku pozostałych wnioskodawców” – przewiduje projekt.

ARiMR poda ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

W ogłoszeniu tym podaje się do publicznej wiadomości regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Posty powiązane

error: Content is protected !!