Scroll Top
burak cukrowy korzeń liście

Nowe możliwości ochrony upraw małoobszarowych
Fot. Wolfgang Ehrecke z Pixabay

Nowe możliwości ochrony upraw małoobszarowych
Fot. Wolfgang Ehrecke z Pixabay

Mały obszar duży kłopot

Zmiany dotyczące zakresu zastosowań małoobszarowych środków ochrony roślin mają na celu zapewnienie ochrony upraw roślin rolniczych, których uprawa jest popularna w Polsce, ale organizmy szkodliwe, które na nich występują, nie występują na nich powszechnie.

Projekt rozporządzenia w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin wprowadza nowelizację wykazu roślin, które nie są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zwiększa asortyment środków ochrony roślin stosowanych do zwalczania organizmów szkodliwych objętych nowelizacją.

Umożliwia prowadzenie ochrony buraka cukrowego przed wskazanymi organizmami szkodliwymi z uwagi na możliwość zwiększenia asortymentu środków ochrony roślin stosowanych do zwalczania tych organizmów, a przez to potencjalny wzrost rentowności produkcji buraka cukrowego.

Zastosowania małoobszarowe obejmują zastosowania środków ochrony roślin, które nie są opłacalne z perspektywy przemysłu ochrony roślin, ale są ważne dla producentów rolnych- a jak podano w ocenie skutków nowelizacji, dotyczy to nawet ponad 1,5 mln właścicieli gospodarstw.

Zastosowania te dotyczą istotnych gospodarczo upraw specjalistycznych m. in. owoców i warzyw, roślin ozdobnych, szkółek (roślin przeznaczonych do sadzenia) i roślin aromatycznych, a także organizmów szkodliwych, które nie występują powszechnie w popularnych w Polsce uprawach roślin rolniczych.

Wpływ niedostatecznej ochrony upraw małoobszarowych zagraża zrównoważonej produkcji wysokiej jakości bardzo różnorodnych i wartościowych upraw roślin spożywczych i użytkowych.

Brak rozwiązań w zakresie ochrony tych upraw może również negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i środowisko ze względu na ewentualne stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z prawem.

Jest ok. 300 posiadaczy zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na przeprowadzanie doświadczeń i testów do celów badań lub rozwoju.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia – wraz z załącznikiem, zawierającym rośliny, które są powszechnie uprawiane na terytorium Polski, oraz organizmy dla nich szkodliwe, które nie występują na nich powszechnie – w załączniku 

Posty powiązane

error: Content is protected !!