Scroll Top
money-g597b2f5e5_1920

Dopłaty bezpośrednie sięgną 270 euro?
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Dopłaty bezpośrednie sięgną 270 euro?
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Mamy mieć dopłaty równe średniej unijnej a nawet większe

Jak zapewnia MRiRW, średnie dopłaty w gospodarstwach do 50 ha wyniosą od 2023 roku ok. 269  euro – o 5 euro więcej, niż w całej UE.

Ponad miesiąc potrzebowało  Ministerstwo Rolnictwa na odpowiedź na pytanie, wywołane własnym stwierdzeniem, iż polskie dopłaty przekraczają średnią UE dla niektórych gospodarstw.

30  września MRiRW podało:

„Stosowanie UPP, wraz z realizacją płatności redystrybucyjnej spowoduje, że już od kampanii 2022 r. gospodarstwa o najniższych dochodach uzyskają płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE.

Ponadto od 2023 r., dzięki kontynuacji UPP oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną (z obecnych 8,3% do 11,57% rocznej koperty płatności bezpośrednich) średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97% gospodarstw (posiadających do 50 ha) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej.”

Poprosiłam więc jeszcze o informację, ile wynosi (w euro i zł) “średni poziom przekraczający średnią UE” dopłat i ile wynosi średnia UE. Zapadła cisza i trwała ponad miesiąc.

Dopłaty będą średnie

A nawet średnią przekroczą. Co wreszcie wiem i przekazuję, radząc zachować informację dla porównania własnych przelewów z tą zapowiedzią MRiRW:

„Według danych MRiRW średnia kwota wsparcia w Polsce w latach 2023-2026 (wyliczenia nie uwzględniają 2027 r., gdyż jest to rok objęty kolejną perspektywą finansową UE) w gospodarstwach do 50 ha (grupa gospodarstw małych i średnich, które osiągają niskie dochody) wyniesie ok. 269 EUR/ha (ok. 1 304 PLN/ha, przeliczono na PLN według kursu 4,8483 PLN/EUR czyli po kursie służącym do przeliczenia kwot płatności bezpośrednich za 2022 r.).

Kwota ta została wyliczona z uwzględnieniem:

  • powierzchni potencjalnie kwalifikowanej przyjmowanej do wyliczeń przez Komisję Europejską, tj. ok. 14,2 mln ha (w odniesieniu do całkowitej puli środków pomniejszonej o środki na Uzupełniającą Płatność Podstawową <UPP> i środki na płatność redystrybucyjną),
  • powierzchni UPP wynoszącej ok. 9,71 mln ha – w odniesieniu do puli środków na UPP, oraz
  • całkowitej powierzchni w gospodarstwach o wielkości do 50 ha (ok. 9,53 mln ha) i odpowiadającej tej powierzchni puli środków na płatność redystrybucyjną.

Dane o wysokości średniej stawki dla UE-27 na okres 2023-2026 nie są jeszcze dostępne (będą znane po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską wszystkich planów strategicznych WPR). Należy także zaznaczyć, że wpływ na wysokość średniej UE ma m.in. decyzja o transferze środków między filarami.

Niemniej jednak na podstawie: kopert finansowych z rozporządzenia UE nr 2021/2115, powierzchni potencjalnie kwalifikowanej przyjmowanej do wyliczeń przez Komisję Europejską (ok. 143,8 mln ha dla UE-27), a także uwzględniając dotychczasowe podejście państw członkowskich w zakresie wspomnianego transferu międzyfilarowego, szacuje się, że średnia dla UE w latach 2023-2026 wyniesie ok. 265 EUR/ha (ok. 1 283 PLN/ha).”

Trudno wątpić w średnią stawkę unijną w wysokości 265 euro – w krajach „starej” UE o takiej (czy niewiele niższej) wysokości dopłat mówi się już od lat jako o normie. A więc wreszcie ją przekroczymy – przynajmniej dla tych gospodarstw do 50 ha. Przyczyni się do tego UPP.

Uzupełniająca Płatność Podstawowa ratuje dopłaty?

Uzupełniająca Płatność Podstawowa to w tym roku trochę ponad 41 zł (ok. 8,5 euro), wypłacane na każdy ha upraw. Polska od 2022 roku wróciła do możliwości wypłacania tych dopłat po przerwie trwającej od 2013 roku, kiedy to ówczesną Uzupełniającą Płatność Obszarową wypłacono po raz ostatni. Wróciła „na pół” możliwości.

Więcej:

Uzupełniająca płatność podstawowa mogłaby wynosić drugie tyle

MRiRW pytane, dla czego nie korzystamy z całości puli dozwolonej przez UE podaje, że „wysokość środków na ten cel uzależniona jest od szeregu czynników. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że płatność ta należy do tych składowych systemu płatności bezpośrednich, których wdrożenie jest dobrowolne dla państwa członkowskiego. Płatność ta jest w całości finansowana z budżetu krajowego. Decyzja o przeznaczeniu kwoty 400 mln PLN na kampanię 2022 r. została podjęta w celu zwiększenia poziomu płatności bezpośrednich w Polsce i zrównania go ze średnią unijną oraz służy realizacji programu <Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla polskiej wsi>. Przedstawiając powyższe MRiRW nie wyklucza możliwości zwiększenia puli środków na UPP w kolejnych latach.”

Z tej informacji wynika mniej, niż ze zdania wygłoszonego 4 października w senackiej komisji rolnictwa przez ministra Kowalczyka, który wyraźnie wskazał na ograniczenie budżetowe, mówiąc:

– Następnie jest uzupełniająca płatność obszarowa krajowa, obecnie w wysokości ok. 40 zł, ale przyznaję, będę czynił starania, aby ją zwiększyć do maksymalnej kwoty. Na razie to zależy od budżetu krajowego, więc tutaj to pole jest otwarte. Na obecnym etapie jest to 40 euro (minister zaraz poprawił się, mówiąc o złotych – dop. MPK) do 1 ha.

Pomoc krajowa ratuje rolnictwo?

Trzeba odnieść się do jeszcze jednego argumentu, mającego przekonać do wielkiego poświęcenia ze strony państwa. Otóż często polscy rolnicy słyszą, że państwo daje im więcej, niż otrzymują rolnicy w innych krajach. Ma się tak dziać np. przy okazji reagowania na klęski czy właśnie w ramach pomocy dla małych gospodarstw, których dochody są uzupełniane, także w ramach pomocy tak naprawdę socjalnej. Trzeba zauważyć, że do pomocy socjalnej mają prawo wszyscy obywatele jednakowo. Pomoc okazjonalna natomiast nie jest potrzebna tam, gdzie po klęskach jest pomoc systemowa. Wreszcie dokonując takich zapewnień warto wiedzieć, jakiej pomocy udzielają inne kraje – także obecnie, a nie w latach 2015-2019. Tymczasem pytane o dopłaty obszarowe wypłacane w innych krajach MRiRW podało:

„Informacje dotyczące stosowania w UE przejściowego wsparcia krajowego (ang. transitional national aid) w latach 2015-2019 dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/income-support-explained_pl, w dokumentach pt. Summary report on the implementation of direct payments. Ministerstwo RiRW nie posiada bardziej aktualnych informacji.”

Czytaj też:

Dopłaty bezpośrednie rosną czy maleją?

Posty powiązane

error: Content is protected !!