Scroll Top
żniwa pole puste

Fot. Joe z Pixabay

Fot. Joe z Pixabay

MAP o pełnomocniku ministra rolnictwa i Elewarrze

MAP oceniło Rafała Mładanowicza, pełnomocnika ministra rolnictwa do spraw rozwoju współpracy z Ukrainą.

Miałam dużo pytań o jego sukcesy i usiłowania już w październiku 2022 roku. Skierowałam je do MRiRW – ale odpowiedź nigdy nie nadeszła.

Więcej: Żywność bezpieczna i bez pełnomocnika rządu oraz inspekcji 

Teraz – polemizując z tezami zawartymi w artykule opublikowanym na jednym z portali – MAP zechciało ocenić sytuację pełnomocnika ministra rolnictwa zamiast MRiRW. Przy okazji ocenia też własne sukcesy odniesione przez Grupę Kapitałową KGS S.A., zwłaszcza dotyczące planów budowy magazynów „Spichlerza Północy” niedaleko granicy z Rosją, a nie w okolicy portów.

Więcej o strukturze KGS i pozycji Elewarru:

Gdzie jest Elewarr

Tak czy inaczej – poczytać warto. Oto całe oświadczenie opublikowane przez MAP:

Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, iż:

Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. działa w segmencie zbożowo-młynarskim w oparciu o trzy podmioty, tj. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Elewarr Sp. z o.o. oraz Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa systematycznie rozwija segment zbożowo-młynarski oraz opracowuje strategię rozwoju tego segmentu w ramach Grupy. Jednym z działań Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A ww. zakresie jest rozpoczęcie realizacji projektu „Spichlerz Północy”, którego jednym z celów jest zwiększenie bazy magazynowej spółki Elewarr sp. z o.o. W pierwszej kolejności projekt będzie obejmował rozbudowę magazynu w Braniewie i Bartoszycach. Dodatkowo, Grupa Kapitałowa KGS S.A. rozwija zdolności przemiałowe poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych w Zamojskich Zakładach Zbożowych Sp. z o.o. Przy czym, szczegóły ww. prac w zakresie rozwoju segmentu zbożowo – młynarskiego są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i nie mogą być podane do publicznej wiadomości.

Ważnym aspektem jest fakt, że w zakresie planowanych i realizowanych projektów inwestycyjnych i rozwojowych Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jako podmiot prawa handlowego musi kierować się efektywnością ekonomiczną oraz ich biznesową zasadnością.

Nieprawdą jest, że Ministerstwo Aktywów Państwowych brało udział w spotkaniach z komisjami brukselskimi o których mowa w artykule.

Z informacji uzyskanych przez MAP wynika, że w ramach kontaktów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Pan Rafał Mładanowicz był osobą niewiarygodną. Zgłaszane koncepcje charakteryzowały się długim horyzontem czasowym wdrożenia lub brakiem możliwości technicznych do ich realizacji, np.:

przechowywanie zbóż w silosie zlokalizowanym w Terminalu Cukrowym KGS S.A.

budowa rurociągu do transportu oleju do portów morskich.

Ponadto, informujemy, że do KGS S.A. oraz Elewarr Sp. z o.o. nie wpłynęły żadne oficjalne pisma od Pana Mładanowicza dotyczące propozycji bycia operatorem zbożowym towarów z Ukrainy, które miały być transportowane do portów.

Do spółek nigdy też nie wpłynęło jakiekolwiek pismo od Pana Mładanowicza dotyczące poszerzenia działalności gospodarczej i wdrożenia projektu tłoczenia oleju, ani też w sprawie budowy toru o długości 11 km z granicy Ukrainy bezpośrednio do elewatora w Krasnymstawie. Spółka Elewarr posiada w powiecie krasnostawskim jeden elewator w miejscowości Krupiec. Odległość tego elewatora do granicy z Ukrainą w linii prostej wynosi około 45 km, nie 11 km jak twierdzi Pan Mładanowicz.

Podczas jedynego spotkania zespołu ds. współpracy z Ukrainą, które miało miejsce 22 września 2022 r., w której wzięła udział spółka Elewarr, Pan Mładanowicz poinformował, że Ukraina nie jest zainteresowana budową toru kolejowego, w miejscowości Rawa Ruska, do granicy Polski.

Jak wynika z informacji przekazanych przez spółkę Elewarr – o udziale wym. spółki w projekcie budowy torów nigdy Pan Mładanowicz nie wspominał. Na inne spotkania spółka Elewarr nie była zapraszana przez Pana Mładanowicza.

Czytaj też:

Zboże wjeżdżało do Polski bez żadnej deklaracji spełnienia norm

Posty powiązane

error: Content is protected !!