Scroll Top
monety

Rząd ma projekt ułatwiający bankom udzielanie rolnikom kredytów.
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Rząd ma projekt ułatwiający bankom udzielanie rolnikom kredytów.
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

MF: Zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o kredycie konsumenckim

5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim.

Nowe przepisy usuną ograniczenia dotyczące udzielania kredytów dla rolników. Projekt ustawy umożliwi dalsze korzystanie z programów publicznych, np. z ARMiR.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim przedłożony przez Ministra Finansów.

– Nowelizacja Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim wpłynie pozytywnie na sektor rolny, jeśli chodzi o utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej i zapewnienie dalszego korzystania przez rolników z programów rządowych – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Nowe przepisy zlikwidują ograniczenia dotyczące udzielania kredytów konsumenckich dla rolników. Chodzi w szczególności o uchylenie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne, a także przepisu Kodeksu cywilnego dotyczącego niedozwolonych postanowień umownych, który nie uwzględnia specyfiki kredytów udzielanych ze wsparciem publicznym.

Najważniejsze rozwiązania

* Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie będą stosowane do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne.

* Rolnicy będą mogli korzystać z dostępu do kredytów konsumenckich na zasadach obowiązujących przed 7 stycznia br.

* Nowe przepisy usuną ograniczenia dostępu do finansowania rolników wynikające ze wzrostu jego kosztu, dodatkowej biurokratyzacji oraz niepewności prawnej w zakresie udzielania kredytów ze wsparciem publicznym.

* Rozwiązanie to zapobiegnie przejściowemu zablokowaniu lub ograniczeniu możliwości korzystania przez rolników z programów publicznych, np. kredytów objętych dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej wprowadziła w życie od 7 stycznia 2024 r. rozwiązania polegające na objęciu ochroną konsumencką osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Dotychczas działalność rolnicza była kwalifikowana jako działalność gospodarcza nie objęta ochroną konsumencką.

 

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Czytaj też:

W środę Sejm zajmie się rolnictwem

W środę Sejm zajmie się rolnictwem

Posty powiązane

error: Content is protected !!