Scroll Top
euro dolar Gerd Altmann z Pixabay

Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Fot. Gerd Altmann z Pixabay

MFiPR: Rada Ministrów przyjęła informację nt. rewizji KPO dla Polski

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, na posiedzeniu Rady Ministrów, przedstawiła informację na temat wyników negocjacji zmian Krajowego Planu Odbudowy oraz aktualnego stanu przygotowania 2. i 3. wniosku o płatność z KPO.

Celem rewizji Krajowego Planu Odbudowy było umożliwienie realizacji reform i inwestycji, które są tam zapisane, a także przekazanie do Komisji Europejskiej w 2024 r. czterech wniosków o płatność. Była to duża rewizja. Jej podstawą był przegląd stanu realizacji reform i inwestycji zawartych w KPO, który został przeprowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z innymi resortami, w styczniu 2024 r.

Proces rewizji przebiegał rekordowo krótko. Od rozpoczęcia konsultacji publicznych zmian zgłoszonych w ramach rewizji KPO, które rozpoczęły się w połowie marca br., do zatwierdzenia przez KE wniosku o zmianę polskiego KPO, minęło zaledwie 3,5 miesiąca. Na podstawie obustronnych uzgodnień, 1 lipca br. KE zatwierdziła wniosek Polski w sprawie rewizji KPO i przedstawiła projekt zmienionej decyzji wykonawczej Rady UE zatwierdzającej zmiany w KPO. 16 lipca br. decyzja ta powinna zostać przyjęta przez Radę UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).

Zdecydowana większość zmian (ok. 95%), które zostały zgłoszone przez stronę polską w ramach formalnego wniosku, została zaakceptowana przez KE. Natomiast 2. i 3. wniosek o płatność z KPO mają zostać złożone do Komisji Europejskiej równocześnie pod koniec wakacji, czyli na przełomie sierpnia i września. Środki z obu z nich powinny trafić do Polski pod koniec grudnia 2024 r.

 

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!