Scroll Top
euro

MFiPR zapowiada zmiany w KPO – obejmą dofinansowanie wsparcia dla rolników.
Fot. Bruno z Pixabay

MFiPR zapowiada zmiany w KPO – obejmą dofinansowanie wsparcia dla rolników.
Fot. Bruno z Pixabay

MFiPR: Rewizja KPO tematem rozmów minister K. Pełczyńskiej-Nałęcz w Brukseli

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy to temat dzisiejszych rozmów w Brukseli minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Minister spotka się m.in. z dyrektor generalną DG RECOVER Celine Gauer, która kieruje Grupą Zadaniową ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności w Komisji Europejskiej i Stałym Przedstawicielem RP przy UEP Piotrem Serafinem.

Minister Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że wśród poruszonych tematów będzie m.in. rozwój polskich farm wiatrowych, zwiększenie środków na ocieplenie budynków wielorodzinnych, dotacji na wyposażenie szkół oraz dofinansowania wsparcia dla rolników.

Rewizja KPO

W związku z ponad dwuletnim opóźnieniem w realizacji KPO nie jest możliwe zrealizowanie wszystkiego co jest założone w programie. Dlatego MFiPR w lutym 2024 r. wraz z innymi resortami przeprowadziło przegląd planowanych reform i inwestycji w ramach KPO.

Prognozowane zmiany pozwolą stworzyć lepsze KPO, tak by korzyści z Planu odczuli mieszkańcy wszystkich regionów Polski.

Zakres zmian w KPO jest ograniczony tylko do niezbędnych zmian. Planujemy przeprowadzić rewizję do lata, aby nie blokować wysłania 2 i 3 wniosku o płatność z KPO.

Konsultacje publiczne oraz konsultacje II rewizji KPO rozpoczną się w połowie marca. Następnie, pod koniec II połowy kwietnia przesłany zostanie oficjalnie projekt II rewizji do Komisji Europejskiej.

Pierwszy wniosek o płatność z KPO

KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Polska złożyła 15 grudnia 2023 r. do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność. Jego wartość to 6,9 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym część dotacyjna to prawie 2,8 mld euro (12,4 mld zł), a część pożyczkowa prawie 4,2 mld euro (18,7 mld zł).

29 lutego 2024 r. KE przyjęła decyzję, w której oficjalnie potwierdziła, że Polska wypełniła wszystkie kamienie milowe z pierwszego wniosku o płatność.

Z pierwszej płatności nasz kraj otrzyma ponad 6,3 mld euro (ok. 27 mld zł), w tym blisko 2,7 mld euro z części dotacyjnej i 3,6 mld euro z pożyczki. Wypłaty środków można spodziewać się w kwietniu 2024 r.

Środki z pierwszego wniosku o płatność z KPO zostaną przeznaczone między innymi na inwestycje:

– Program Czyste Powietrze – dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wymiana starych źródeł ciepła na nowe;

– poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – m.in. modernizacja przejazdów kolejowych;

– vouchery na laptopy dla nauczycieli;

– inwestycje w bezpieczeństwo transportu – m.in. modernizacja niebezpiecznych punktów, budowa obwodnic oraz instalacji urządzeń nadzoru ruchu drogowego;

– wyposażenie i modernizacji infrastruktury w sektorze rolno-spożywczym;

– dofinansowanie dla miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobki i klubiki dziecięce;

– dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. białych plam.

Kolejne wnioski o płatność z KPO

Złożenie do Komisji Europejskiej drugiego i trzeciego wniosku o płatność planowane jest w wakacje 2024 r. Czwarty i piąty wniosek Polska chce wysłać do Komisji w IV kwartale 2024 r.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!