Scroll Top
woda kropla upadek


Ekohydrologia łączy tradycyjną hydroinżynierię z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie
Fot. rony michaud z Pixabay


Ekohydrologia łączy tradycyjną hydroinżynierię z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie
Fot. rony michaud z Pixabay

MI: Drugi dzień Konferencji wodnej ONZ

Podczas konferencji wodnej ONZ 2023 z polskiej inicjatywy odbył się panel dyskusyjny dotyczący ekohydrologii.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Podczas sesji plenarnej Konferencji wodnej ONZ 2023, która odbyła się 23 marca 2023 r., wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w imieniu Polski wygłosił oświadczenie narodowe. Ponadto z polskiej inicjatywy odbył się panel dyskusyjny dotyczący ekohydrologii.

– Najważniejszym zadaniem gospodarki wodnej jest zapewnienie dostępu do wody dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki po przystępnej cenie. Zadanie to staje się coraz trudniejsze, z uwagi na powszechne występowanie suszy i niedoborów wody. Susza obejmuje coraz rozleglejsze tereny na całym świecie i stała się poważnym problemem także w Europie. Utrzymująca się susza prowadzi do niedoborów wody w rolnictwie oraz konieczności nawadniania upraw, co w rezultacie przekłada się wzrost cen żywności. Wszystko to sprawia, że wzrasta znaczenie racjonalnego użytkowania wody, jej oszczędzania, oczyszczania i ponownego wykorzystywania w gospodarce o obiegu zamkniętym. Wzrasta także konieczność zatrzymywania wody w środowisku. Niezbędne są działania planistyczne, legislacyjne i programowe, które przyczynią się do rozwoju retencji. Budowane programy powinny zwiększać retencję oraz zasoby wodne w sposób kompleksowy, pozwalający na zaspokojenie potrzeb ludności, gospodarki, w tym rolnictwa oraz środowiska naturalnego – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wykorzystując sposobność, jaką jest zabieranie głosu na form ONZ, wiceminister Marek Gróbaczyk, w imieniu polskiej delegacji, ogłosił dobrowolne zobowiązanie Rozwój, rozpowszechnianie i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań przyrodniczych, opartych na transdyscyplinarnej ekohydrologii, jako polski wkład do Programu działań na rzecz wody (Water Action Agenda).

Panel dyskusyjny dotyczący ekohydrologii

Ministerstwo Infrastruktury wraz z sekretariatem Intergovernmental Hydrological Programme UNESCO, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskim Partnerstwem Water Security for the Planet (Water4All) zorganizowały wspólne wydarzenie towarzyszące Konferencji wodnej ONZ 2023 – „Transdisciplinary Ecohydrology for acceleration of SDG – methodology of science and patterns of implementation”.

Ekohydrologia łączy tradycyjną hydroinżynierię z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie, co jest podejściem hybrydowym i systemowym, podnoszącym efektywność zarządzania zlewniami. Dzięki integracji procesów hydrologicznych i ekologicznych, podejmowane działania mogą jednocześnie zwiększać ilość i jakość wody, podnosić bioproduktywność i bioróżnorodność ekosystemu oraz usług ekosystemowych dla społeczeństwa, a także podnosić odporność na zmiany klimatu.

Podejście ekohydrologiczne do gospodarki wodnej ogranicza różne formy oddziaływania antropogenicznego oraz wzmacnia potencjał systemów rzecznych, stref przybrzeżnych i całych zlewni przy akceptowalnych kosztach. Ekohydrologia uznawana jest przez ONZ i UE za dyscyplinę naukową o dużym znaczeniu dla przyspieszenia osiągania celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!