Scroll Top
wheat-g0bc833f29_1920

Korytarze solidarnościowe wspierają wymianę handlową między UE a Ukrainą
Fot. Ilona Maksimova z Pixabay

Korytarze solidarnościowe wspierają wymianę handlową między UE a Ukrainą
Fot. Ilona Maksimova z Pixabay

MI: korytarze solidarnościowe wspierają wymianę handlową między UE a Ukrainą

W ramach korytarzy solidarnościowych przez terytorium Polski jest obecnie miesięcznie transportowanych ok. 452 tys. ton zbóż i nasion roślin oleistych, czyli o ponad 50 proc. więcej niż w połowie roku.

Ministerstwo Infrastruktury informuje w komunikacie:

W dniach 29-30 listopada 2022 r. delegacja Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Heralda Ruijtersa, zastępcy dyrektora Dyrekcji Generalnej Mobilność i Transport w Komisji Europejskiej (tzw. DG MOVE) odbyła misję do Polski, aby rozmawiać o rozwoju korytarzy solidarnościowych. Misja po stronie polskiej koordynowana była przez Ministerstwo Infrastruktury.

Agresja wojskowa Rosji wobec Ukrainy zaburzyła ciągłość dostaw żywności na rynki globalne. W ramach działań Unii Europejskiej prowadzonych w odpowiedzi na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, zostały ustanowione korytarze solidarnościowe między UE a Ukrainą, dla umożliwienia eksportu ukraińskich produktów rolnych oraz prowadzenia handlu z tym krajem.

Działania prowadzone w ramach korytarzy solidarnościowych oraz wcześniejsze prace podejmowane przez polską administrację z własnej inicjatywy sprawiły, że przewozy żywności i innych ładunków z Ukrainy do UE znacznie się zwiększyły. Jest to ogromnym osiągnięciem z uwagi na fakt, że przez nasze państwo nie prowadziły tradycyjne szlaki eksportu ukraińskich produktów rolnych.

W ramach korytarzy solidarnościowych przez terytorium Polski jest obecnie miesięcznie transportowanych ok. 452 tys. ton zbóż i nasion roślin oleistych, czyli o ponad 50 proc. więcej niż w połowie roku. Przewozy zbóż i nasion roślin oleistych z Ukrainy wykonane w październiku 2022 roku są 16-krotnie większe niż w październiku 2021 roku.

Polska z własnej inicjatywy oraz z własnych środków rozpoczęła inwestycje zwiększające przepustowość przejść granicznych z Ukrainą oraz możliwości transportu zboża przez nasz kraj.

Spośród nich można wymienić prace prowadzone w celu zwiększenia możliwości transportu ładunków z Ukrainy przez kolejowe przejście graniczne Medyka – Mościska, które jest położone na sieci bazowej TEN-T. W ich ramach prowadzony jest remont linii kolejowej z Przemyśla do granicy w Medyce oraz remont torów na stacji towarowej Medyka.

Mimo podejmowanych przez Polskę wysiłków, aby wyposażyć korytarze solidarnościowe w niezbędną infrastrukturę, konieczne jest wzmocnienie unijnej pomocy finansowej na ten cel. Temat ten został poruszony podczas spotkania bilateralnego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z dyrektorem Heraldem Ruijtersem 29 listopada br. w Warszawie.

– Staramy się wypracować najlepsze rozwiązania, bo wiemy, że w obecnych nieprzewidywalnych czasach odporny i zintegrowany transport to kluczowy element dla zapewnienia nieprzerwanych łańcuchów dostaw – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk dodał, że należy uczynić wszystko co możliwe, aby system korytarzy solidarnościowych, stanowiący obecnie jedyny bezpieczny i stabilny instrument transportu ukraińskich towarów, funkcjonował możliwie efektywnie. Wsparcie Komisji Europejskiej dla tej inicjatywy jest zasadne i konieczne.

Dalsze rozmowy o możliwych przyszłych drogowych oraz kolejowych przedsięwzięciach wpisujących się w inicjatywę korytarzy solidarnościowych prowadzone były podczas spotkania w Dorohusku 30 listopada br. W tym spotkaniu poza delegacją Ministerstwa Infrastruktury oraz Komisji Europejskiej udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, polskich służb granicznych oraz partnerzy ukraińscy z Ministerstwa Infrastruktury, z wiceministrem Mustafą Nayymem na czele, jak również przedstawiciele ukraińskich zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!