Scroll Top
kontenerowiec

Fot. Freddy z Pixabay

Fot. Freddy z Pixabay

MI: Postępują prace przygotowawcze do budowy nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu

13 października 2023 r., w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisano umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego “PROJMORS” z Gdańska na wykonanie analizy nawigacyjnej dla ruchu statków po nowym podejściowym torze wodnym do portu w Świnoujściu.

Wartość umowy to nieco ponad 600 tys. zł, a termin jej wykonania to I kwartał 2024 r.

– Dzisiejsze podpisanie umowy to kolejny, ważny krok w rozwoju świnoujskiego portu, przybliżający nas do budowy głębokowodnego terminala kontenerowego, który będzie kluczową inwestycją realizowaną w kolejnych latach. Dzięki niemu Świnoujście ma szansę stać się hubem przeładunkowym dla Bałtyku, wypełniając lukę między Hamburgiem a Trójmiastem — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wykonanie analizy nawigacyjnej wraz z modelem toru dotyczy przede wszystkim wyznaczenia i określenia szczegółowych współrzędnych tego toru pod kątem bezpieczeństwa nawigacji maksymalnych statków, jakie będą zawijać do portu, zarówno kontenerowców, jak i masowców. Takie jednostki mają nawet 400 metrów długości i 60 metrów szerokości.

Analiza nawigacyjna jest niezbędna do tego, aby określić wszystkie bezpieczne parametry toru, związane z manewrowaniem statków, a także jego oznakowanie nawigacyjne i lokalizację kotwicowisk w taki sposób, by żegluga mogła odbywać się płynnie i bezpiecznie.

Przygotowujemy się do budowy nowego toru podejściowego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu

Wykonanie analizy jest związane z zadaniem pn. Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, dla którego w lipcu 2023 r. podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pre-umowę na dofinansowanie z krajowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 7,3 mld zł, a kwota dofinansowania z programu FEnIKS wynosi ponad 2,8 mld zł.

Efektem będzie utworzenie wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km.

Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Czas realizacji robót budowlanych to lata 2027-2029. Do wydobycia podczas prac pogłębiarskich będzie ok. 130-150 mln metrów sześciennych urobku.

Inwestycja jest jednym z trzech elementów uchwalonego przez Radę Ministrów w maju 2023 r. programu wieloletniego pn. Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu na lata 2023-2029. Pozostałe dwa zadania to budowa falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz zakup pogłębiarki na potrzeby utrzymania parametrów torów podejściowych do Świnoujścia oraz toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Koszt całego programu, na który składać się będą środki finansowe budżetu państwa oraz programu FEnIKS, to ok. 10,3 mld zł.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!