Scroll Top
monety banknot Fot. Gosia K. z Pixabay

14,1 proc. osób z gospodarstw domowych rolników żyje w sferze skrajnego ubóstwa, a 66,5 proc. w sferze niedostatku.
Fot. Gosia K. z Pixabay

14,1 proc. osób z gospodarstw domowych rolników żyje w sferze skrajnego ubóstwa, a 66,5 proc. w sferze niedostatku.
Fot. Gosia K. z Pixabay

Mieszkańcy wsi i rolnicy najbardziej narażeni na ubóstwo i niedostatek

14,1 proc. osób z gospodarstw domowych rolników żyje w sferze skrajnego ubóstwa, a 66,5 proc. w sferze niedostatku.

Rok 2023 przyniósł wzrost rok do roku zasięgów ubóstwa skrajnego we wszystkich analizowanych grupach – największy wzrost odnotowano jednak wśród osób z gospodarstw domowych rolników (o 5,4 p. proc.) – podaje GUS.

Publikowane przez GUS wskaźniki dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego (tzw. stopy ubóstwa) w Polsce opierają się na wynikach Badania budżetów gospodarstw domowych.

Trzeba zaznaczyć, że podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji. W zaokrągleniu do pełnych złotych, granica ubóstwa skrajnego dla jednoosobowego gospodarstwa (średnio w miesiącu) wyniosła w I kwartale 2023 r. – 888 zł, w II kw. – 918 zł, w III – 909 zł, a w IV – 913 zł.

Granica sfery niedostatku oparta jest na minimum socjalnym.

Podobnie jak w przypadku granic ubóstwa skrajnego, z powodu inflacji, wartości granic niedostatku zmieniały się istotnie w poszczególnych kwartałach 2023 roku. Dla 1-osobowych gospodarstw pracowników oraz pracujących na własny rachunek) wynosiły one (średnio w miesiącu) w poszczególnych kwartałach: 1682 zł w I kw., 1741 zł w II kw., 1728 zł w III kw., 1745 zł w IV kw. Z kolei dla 1-osobowych gospodarstw rolników, emerytów, rencistów i utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł wynosiły one (średnio w miesiącu) w poszczególnych kwartałach: 1650 zł w I kw., 1707 zł w II kw., 1696 zł w III kw., 1711 zł w IV kw.

Ubóstwo skrajne

Niezmiennie do najbardziej zagrożonych ubóstwem skrajnym należały osoby w gospodarstwach utrzymujących się ze świadczeń społecznych (poza emeryturami i rentami) oraz z rolnictwa, a także gospodarstwa, w których osoba odniesienia legitymowała się co najwyżej wykształceniem gimnazjalnym. Wyraźnie częściej na ryzyko ubóstwa skrajnego narażeni byli też mieszkańcy wsi, zwłaszcza pozaaglomeracyjnych terenów wiejskich – podał GUS.

W 2023 r. stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 6,6%, czyli o 2 p. proc. więcej niż rok wcześniej.

Do najbardziej zagrożonych ubóstwem skrajnym w 2023 roku należały osoby z gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z innych, niż emerytura i renta, niezarobkowych źródeł utrzymania – w ubóstwie skrajnym żyje 17,9% osób w gospodarstwach domowych z tej grupy.

Tuż za nimi są żyjący w gospodarstw domowych rolników – 14,1%.

Można więc powiedzieć, że rodziny rolnicze są ponad dwa razy częściej dotknięte ubóstwem skrajnym niż przeciętna rodzina w kraju.

Sytuacja rodzin rolniczych pogorszyła się znacznie w 2023 roku – w 2022 roku w skrajnym ubóstwie żyło 8,7 proc. osób z rodzin rolników.

Mieszkańcy miast zdecydowanie rzadziej doświadczali ubóstwa skrajnego (3,3%) niż mieszkańcy wsi (11,5%).

Sfera niedostatku

W 2023 r. zasięg sfery niedostatku wyniósł 46% i był większy niż w roku poprzednim o ok. 5 p. proc. Do najbardziej zagrożonych niedostatkiem należały te same grupy ludności, jak w przypadku ubóstwa skrajnego – podaje GUS.

W 2023 r. najwyższe odsetki osób żyjących w sferze niedostatku odnotowano wśród gospodarstw domowych rolników (66,5%), utrzymujących się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytury i renty (65,2%). Zdecydowanie wyższy zasięg sfery niedostatku wystąpił na wsi (57,2%) niż w miastach (38,3%) – wyliczono.

Czytaj też:

Rolnicy mniej – choć wciąż bardzo – zagrożeni ubóstwem

Posty powiązane

error: Content is protected !!