Scroll Top
tablet czytać

Gdzie rolnicy i mieszkańcy wsi szukają informacji?
Fot. Niek Verlaan z Pixabay

Gdzie rolnicy i mieszkańcy wsi szukają informacji?
Fot. Niek Verlaan z Pixabay

Mieszkańcy wsi i rolnicy szukają informacji w Internecie

Ciekawe wyniki badania na ten temat zaprezentował najnowszy raport „Polska Wieś i Rolnictwo 2023”.

Raport jest przygotowywany od 2004 roku – niestety zmieniają się zadawane pytania i metody badań, a także przeprowadzające je instytuty, co utrudnia porównywanie wyników.

Ostatni raport, dotyczący 2023 roku, został zrealizowany przez instytut badawczy Market Research World na próbie 2500 mieszkańców obszarów wiejskich na zlecenie MRiRW, ARiMR, KOWR i KRUS.

I chociaż ma służyć przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jak rolnicy i mieszkańcy wsi oceniają działalność tych właśnie instytucji, to pozwala też odpowiedzieć na inne pytania i poznać inne opinie i poglądy.

W tegorocznym raporcie zwraca uwagę część dotycząca kampanii informacyjnych i  źródeł pozyskiwania informacji.

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, obserwujemy duże zmiany w tym zakresie.

Respondenci odpowiadali m.in. na pytanie: „Do jakiego źródła informacji ma Pan(i) największe zaufanie, jeśli chodzi o informacje na temat wsparcia dla rolników i tego co dzieje się w rolnictwie?”

Było to pytanie wielokrotnego wyboru, można było wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi ze wskazaniem hierarchii (I, II i III wybór), po czym wyliczono sumaryczny wskaźnik respondentów, którzy wybrali daną odpowiedź.

Pytanie skierowano najpierw do  2500 mieszkańców obszarów wiejskich ogółem.

Jak wynika z zestawienia odpowiedzi, telewizja – zwykle dominujące źródło informacji – zrównuje się już z serwisami internetowymi. Telewizję jako główne źródło informacji wskazało 44,5 proc., a serwisy internetowe 43,2 proc. osób mieszkających na wsi.

To samo pytanie skierowane do 492 rolników przynosi inne odpowiedzi: tu aż 52,2 proc. odpowiadających wskazało serwisy internetowe jako źródło informacji. Na drugim miejscu znalazła się rodzina i znajomi, a na trzecim pracownicy placówek ARiMR, KOWR lub KRUS. Dopiero czwarte miejsce przypadło telewizji.

Z jakich serwisów internetowych korzystają rolnicy i mieszkańcy wsi? Tego pytania niestety nie postawiono. Z innych odpowiedzi jasno wynika jednak, że nie są to serwisy instytucji przeprowadzających badanie.

Aż ponad 80 proc. mieszkańców wsi w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystało z materiałów i informacji udostępnionych na żadnej stronie internetowej instytucji okołorolniczych. Nieco lepiej wygląda to dla rolników – ale i tak aż 82,9% nie skorzystało ze strony KOWR, 72 proc. z KRUS, 62,8 – MRiRW i 44,3 proc. – ARiMR.

Dlaczego tak mało osób zagląda na te strony, a na które wobec tego wchodzi częściej? O to niestety nie zapytano.

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!