Scroll Top
Minister Czesław Siekierski podczas rozmowy z komisarzem UE ds. handlu Valdisem Dombrovskisem (fot. gov.pl/MRiRW)


Minister Czesław Siekierski podczas rozmowy z komisarzem UE ds. handlu Valdisem Dombrovskisem (fot. gov.pl/MRiRW)


Minister Czesław Siekierski podczas rozmowy z komisarzem UE ds. handlu Valdisem Dombrovskisem (fot. gov.pl/MRiRW)

Minister Siekierski tłumaczy w Brukseli potrzebę ograniczania importu z Ukrainy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski przebywa w Brukseli, gdzie bierze udział w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

Wczoraj spotkał się z komisarzem UE ds. handlu Valdisem Dombrovskisem. Rozmawiał także z przedstawicielami Copa-Cogeca nt. udziału polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach reprezentujących ich interesy wobec Unii Europejskiej.

Negatywne skutki rynkowe napływu produktów spożywczych z Ukrainy do UE

Rozmowa ministra Czesława Siekierskiego z komisarzem UE ds. handlu Valdisem Dombrovskisem była kontynuacją rozmowy online z 15 stycznia 2024 r. Ministrowi towarzyszył dyrektor generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Wijatyk.

Omawianym tematem był handel produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą. Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że temat ten jest bardzo istotny dla rolników w całej Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce i w pozostałych krajach UE graniczących z Ukrainą.

– Zaniepokojenie wzrastającym importem z Ukrainy oraz jego negatywnymi skutkami rynkowymi wyraziły ostatnio również największe europejskie organizacje rolnicze – zaznaczył minister Siekierski.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że Polska chce wspólnie z Ukrainą i przy wsparciu Komisji Europejskiej wypracować instrumenty, które pozwolą zabezpieczyć krajowy sektor rolno-spożywczy przed nadmiernym napływem produktów spożywczych z Ukrainy.

Minister Czesław Siekierski przedstawił komisarzowi stanowisko dotyczące planowanego przedłużenia Autonomicznych Środków Handlowych dla Ukrainy. Podkreślił, że wprowadzenie środków ochronnych w reakcji na regionalne trudności i zakłócenia rynkowe powinno być uzgadniane między Komisją Europejską i krajami członkowskimi, których zakłócenia te dotyczą.

W szczególności zwrócił uwagę na najważniejsze elementy naszego stanowiska, m.in. takie jak podejście regionalne do wprowadzania klauzuli ochronnej, uproszczenie i przyspieszenie procedury wprowadzania środków ochronnych, zapewnienia możliwości wprowadzenia środków ochronnych również w przypadkach, gdy import z Ukrainy powoduje problemy jedynie w pojedynczych krajach członkowskich lub regionach UE.

– Szczególnie szybkie działanie jest niezbędne w odniesieniu do sektorów objętych już obecnie poważnymi zakłóceniami – podkreślił polski minister rolnictwa.

Pozycja polskich organizacji rolniczych na arenie międzynarodowej

Minister Czesław Siekierski rozmawiał z przedstawicielami Copa-Cogeca nt. udziału polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach reprezentujących ich interesy wobec Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyła m.in. prezydent Copa-Cogeca Christiane Lambert, brał w nim udział też dyrektor generalny MRiRW Bogusław Wijatyk.

Głównym tematem rozmowy była sytuacja na rynku rolnym UE, szczególnie w kontekście ukraińskiego importu do UE i państw trzecich.

– Doceniam działania Państwa organizacji, które niestrudzenie bronią interesów europejskich rolników. Europa nie będzie silna bez silnego europejskiego sektora rolnego. Dla Polski najważniejszym problemem jest obecnie nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy, które zalały rynek i spowodowały na nim istotne zakłócenia – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!